Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia làm việc với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Theo kế hoạch công tác, vào lúc 14 giờ, ngày 27/10/2021, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã có buổi làm việc với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức trực tuyến.

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia chủ trì Hội nghị; Tham dự Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phụ trách Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, Ban Tổ chức – Cán bộ, Ban Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Đảng ủy; về phía Phân viện có PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ phận, Chi ủy các chi bộ; Trưởng, phó các đơn vị, Tổ trưởng các tổ công đoàn.

Bắt đầu buổi làm việc, TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện  thông báo nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về công tác tổ chức nhân sự của Học viện và của Phân viện trong thời gian tới; thông báo phân công PGS.TS. Huỳnh Văn Thới phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 01/11/2021.

Picture1

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu

Tại Hội nghị, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện trình bày tóm tắt Báo cáo công tác của Phân viện tập trung vào các nội dung sau: Phòng chống dịch Covid-19, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đào tạo và bồi dưỡng, tổ chức cán bộ, tài chính kế toán, quản trị,.. Bên cạnh nêu kết quả đạt được, những đề xuất, kiến nghị cũng được thể hiện rõ trong Báo cáo này.

Picture2

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện báo cáo

TS. Đặng Xuân Hoan ghi nhận kết quả đạt được cùng những nỗ lực, sự đoàn kết của Lãnh đạo Phân viện, tập thể viên chức, người lao động tại Phân viện, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Buổi làm việc cũng ghi nhận ý kiến của TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng Quản lý đào tạo bồi dưỡng liên quan tới công tác mở lớp bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội tại Phân viện và ý kiến của TS. Mai Hữu Bốn, Trường phòng Quản lý Sau đại học về những khó khăn trong tuyển sinh đào tạo thạc sỹ thời gian tới.

Picture3

TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng Quản lý đào tạo bồi dưỡng phát biểu ý kiến

Picture4

TS. Mai Hữu Bốn, Trường phòng Quản lý Sau đại học phát biểu ý kiến

Kết luận tại Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan một lần nữa nhấn mạnh những đóng góp của Phân viện trong thực hiện nhiệm vụ chung và thành công chung của Học viện thời gian qua; đồng thời, trân trọng cảm ơn các thế hệ lãnh đạo Phân viện, lãnh đạo các đơn vị cấu thành và toàn thể viên chức, người lao động tại Phân viện đã luôn đồng lòng, thống nhất cao để tháo gỡ các khó khăn, nỗ lực hoàn thành những mục tiêu đề ra đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Picture5

Picture6

Picture7

 Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.