Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 9 năm 2020 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 09/01/2021, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 9 năm 2020 với sự tham dự của TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.Hồ Chí Minh, TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy – Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, đại diện lãnh đạo một số đơn vị và 38 học viên tham gia lớp học.

Tại Lễ bế giảng, ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng báo cáo tổng kết khóa học. Trong quá trình học tập, các học viên đã được nghe giới thiệu 15 chuyên đề gồm 03 chuyên đề về kiến thức chung; 08 chuyên đề về kỹ năng cơ bản của lãnh đạo quản lý cấp huyện; 04 báo cáo chuyên đề về ngành và lĩnh vực và thực hiện 02 bài kiểm tra. 100% học viên đã hoàn thành nội dung và yêu cầu đề ra với kết quả xếp loại khá, được Giám đốc Học viện cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

aIMG_5027

ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng báo cáo khóa học

TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng công bố Quyết định 4315/QĐ-HCQG, ngày 21/12/2020 về việc cấp chứng chỉ cho học viên lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 9/2020 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh.

aIMG_5033

TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng công bố Quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

TS. Hà Quang Thanh, Quyền Giám đốc Phân viện đã phát biểu và trao chứng chỉ tại Lễ Bế giảng. Đồng chí biểu dương các học viên đã có tinh thần, thái độ chấp hành tốt quy chế học tập, tích cực tham gia các hoạt động của tập thể và 100%  học viên được Giám đốc Học viện cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình khóa học theo quy chế học tập của Học viện, đồng thời mong muốn sau khóa bồi dưỡng này các học viên sẽ vận dụng được những kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn một cách tốt nhất để mang lại hiệu quả trong công việc.

aIMG_5045

TS. Hà Quang Thanh, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu

Thay mặt tập thể lớp, học viên Nguyễn Duy An đã gửi lời tri ân đến các giảng viên đã tâm huyết truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cho học viên và cảm ơn Phân viện đã tạo điều kiện tốt nhất giúp học viên hoàn thành khóa học.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

aIMG_5022

Quang cảnh lễ Bế giảng

aIMG_5038

aIMG_5042

aIMG_5044TS. Hà Quang Thanh, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trao chứng chỉ cho học viên

aIMG_5071

Lãnh đạo Phân viện, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng và tập thể học viên  Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 9 năm 2020 cùng chụp hình lưu niệm

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.