Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương Khóa 23/2020 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.Hồ Chí Minh

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 10/11/2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương Khóa 23/2020 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của TS. Hà Quang Thanh, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng; ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng; Đại diện lãnh đạo một số đơn vị và 27 học viên tham gia lớp học.

aIMG_4105

 Quang cảnh Lễ bế giảng

Tại Lễ bế giảng, ThS. Hoàng Hồng Nhung báo cáo tổng kết khóa học, 100% học viên đã hoàn thành nội dung và yêu cầu với  kết quả 03 học viên xếp loại giỏi, 24 học viên xếp loại khá và được Giám đốc Học viện cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

aIMG_4099

ThS. Hoàng Hồng Nhung báo cáo khóa học

TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng công bố Quyết định 3413-QĐ/HCQG ngày 23 tháng 10 năm 2020 về việc cấp chứng chỉ cho học viên lớp  bồi dưỡng  lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương Khóa 3/2020 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh và Quyết định 3414-QĐ/HCQG ngày 23 tháng 10 năm 2020 về việc khen thưởng học viên lớp bồi dưỡng  lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương Khóa 3/2020 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đạt thành tích cao trong học tập.

aIMG_4116

TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng công bố các Quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Phát biểu và trao chứng chỉ tại Lễ bế giảng, TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia chúc mừng kết quả học tập nghiên cứu của các học viên, đồng thời biểu dương các học viên đã có tinh thần, thái độ chấp hành tốt quy chế học tập, tích cực tham gia các hoạt động của tập thể và 100% học viên được Giám đốc Học viện cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình khóa học theo quy chế học tập của Học viện. Đồng chí mong rằng sau khóa bồi dưỡng, học viên sẽ vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn một cách tốt nhất để mang lại hiệu quả trong công việc.

aIMG_4136

TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu

Thay mặt tập thể lớp, học viên Bùi Hòa An gửi lời tri ân đến các giảng viên đã tâm huyết truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cho học viên và cảm ơn lãnh đạo, viên chức, người lao động của Học viện, Phân viện đã tạo điều kiện tốt nhất giúp học viên hoàn thành khóa học.

Một số hình ảnh tại Lễ bế giảng:

aIMG_4144

Học viên Bùi Hòa An phát biểu

aIMG_4123

TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trao Giấy khen cho các học viên đạt thành tích cao trong học tập

aIMG_4127-001 aIMG_4130 aIMG_4134

TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trao chứng chỉ cho các học viên

aIMG_4150

Tập thể Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương Khóa 23/2020 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.