Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương Khóa 25/2020 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 21/12/2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương Khóa 25/2020 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của TS. Hà Quang Thanh, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng; ThS. Đoàn Ngọc Châu, chuyên viên chính Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng; Đại diện lãnh đạo một số đơn vị và 40 học viên tham gia lớp học.

aIMG_4803

Quang cảnh Lễ bế giảng

Tại Lễ bế giảng, ThS. Đoàn Ngọc Châu báo cáo tổng kết khóa học, 100% học viên đã hoàn thành nội dung và yêu cầu với  kết quả 19 học viên xếp loại giỏi, 21 học viên xếp loại khá và được Giám đốc Học viện cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

aIMG_4800

ThS. Đoàn Ngọc Châu báo cáo khóa học

TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng công bố Quyết định 3760-QĐ/HCQG ngày 18 tháng 11 năm 2020 về việc cấp chứng chỉ cho học viên lớp  bồi dưỡng  lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương Khóa 25/2020 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh.

aIMG_4811TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng công bố Quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Phát biểu và trao chứng chỉ tại Lễ bế giảng, TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học với các nội dung bồi dưỡng nhóm kiến thức kỹ năng về những vấn đề liên quan đến chức trách nhiệm vụ, vị trí và chức năng lãnh đạo quản lý cấp sở và tương đương; nhóm kiến thức, kỹ năng liên quan đến tham mưu với tư cách là một cán bộ lãnh đạo quản lý tham mưu cho các cấp có thẩm quyền về ngành lĩnh vực được giao phụ trách; nhóm kiến thức, kỹ năng liên quan đến trách nhiệm lãnh đạo quản lý điều hành. Đồng thời, Quyền Giám đốc Phân viện biểu dương các học viên đã có tinh thần, thái độ chấp hành tốt quy chế học tập, tích cực tham gia các hoạt động của tập thể và 100% học viên được Giám đốc Học viện cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình khóa học theo quy chế học tập của Học viện. Đồng chí mong rằng sau khóa bồi dưỡng, học viên sẽ vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn một cách tốt nhất để mang lại hiệu quả trong công việc.

aIMG_4829TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu

Thay mặt tập thể lớp, học viên Trương Thanh Tâm gửi lời tri ân đến các giảng viên đã tâm huyết truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cho học viên và cảm ơn lãnh đạo, viên chức, người lao động của Học viện, Phân viện đã tạo điều kiện tốt nhất giúp học viên hoàn thành khóa học.

Một số hình ảnh tại Lễ bế giảng:

aIMG_4838Học viên Trương Thanh Tâm phát biểu

aIMG_4818

aIMG_4824

aIMG_4826

TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trao chứng chỉ cho các học viên

aIMG_4844Tập thể Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương Khóa 25/2020 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.