Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 5 năm 2020 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 12/9/2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 5 năm 2020 với sự tham dự của TS. Hà Quang Thanh, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng; ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng; Đại diện lãnh đạo một số đơn vị và các học viên tham gia lớp học.

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 5 năm 2020 _ 1Quang cảnh Lễ Bế giảng

Tại Lễ bế giảng, ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng báo cáo tổng kết khóa học. 100% học viên đã hoàn thành nội dung và yêu cầu đề ra với kết quả xếp loại khá, được Giám đốc Học viện cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 5 năm 2020 _ 2ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng báo cáo khóa học

TS. Nguyễn Thế Tài công bố Quyết định 2542/QĐ-HCQG, ngày 20/8/2020 về việc cấp chứng chỉ cho học viên Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 5/2020 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 5 năm 2020 _ 3TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng công bố Quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Phát biểu và trao chứng chỉ tại Lễ bế giảng, TS. Hà Quang Thanh, Quyền Giám đốc Phân viện chúc mừng kết quả nghiên cứu học tập của 17 học viên. Đồng chí biểu dương tất cả các học viên đã có tinh thần, thái độ chấp hành tốt quy chế học tập, tích cực tham gia các hoạt động của tập thể và 100%  học viên được Giám đốc Học viện cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình khóa học theo quy chế học tập của Học viện. Đồng chí mong rằng sau khóa bồi dưỡng này các học viên sẽ vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn một cách tốt nhất để mang lại hiệu quả trong công việc.

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 5 năm 2020 _ 4TS. Hà Quang Thanh, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 5 năm 2020 _ 5TS. Hà Quang Thanh, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trao chứng chỉ

Thay mặt tập thể lớp, học viên Phan Công Bằng đã gửi lời tri ân đến thầy cô đã tâm huyết truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cho học viên và cảm ơn Phân viện đã tạo điều kiện tốt nhất giúp học viên hoàn thành khóa học.

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 5 năm 2020 _ 6Học viên Phan Công Bằng phát biểu tri ân lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, nhân viên và người lao động của Học viện

Lễ bế giảng diễn ra nghiêm túc , phấn khởi.

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 5 năm 2020 _ 7Toàn cảnh Lễ Bế giảng

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.