Bế giảng Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa II năm 2020 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 808/QĐ-HCQG ngày 04/05/2020 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 31/7/2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa II năm 2020 với sự tham dự của TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, đại diện lãnh đạo một số đơn vị và các học viên tham gia lớp học.

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng CVCC _1Các đại biểu và học viên tham dự Lễ bế giảng

Đại diện Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng đã báo cáo tổng kết khóa học, công bố các quyết định liên quan đến khóa học. Kết thúc khóa học, các học viên đã hoàn thành tốt các nội dung và yêu cầu đề ra với kết quả 100%  học viên xếp loại khá, được Giám đốc Học viện cấp chứng chỉ  hoàn thành khóa học. TS. Nguyễn Thế Tài  đã trao Chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học.

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng CVCC _2Bế giảng Lớp Bồi dưỡng CVCC _3Các học viên nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học

Thay mặt tập thể lớp, học viên Nguyễn Tuấn đã gửi lời tri ân đến thầy cô đã tâm huyết truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cho học viên và cảm ơn Phân viện đã tạo điều kiện tốt nhất giúp học viên hoàn thành khóa học. Lễ bế giảng diễn ra nghiêm túc với không khí phấn khởi.

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng CVCC _4Học viên Trần Tuấn phát biểu tri ân tại Lế bế giảng

          Tin bài: Phòng NN – TH&TT – TV

Comments are closed.