Công bố các Quyết định chuẩn y BCH Đảng ủy Bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Sáng ngày 21/5/2020, tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã chủ trì cuộc họp công bố Quyết định chuẩn y BCH Đảng ủy Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng cho cán bộ quản lý với sự tham dự của đồng chí Hà Quang Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy Bộ phận Phân viện nhiệm kỳ 2015 – 2020, các đồng chí BCH Đảng ủy Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đồng chí cấp ủy viên các Chi bộ thuộc Đảng bộ Bộ phận Phân viện và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân viện.

Công bố các Quyết định chuẩn y _ 1Đồng chí Đặng Xuân Hoan chủ trì cuộc họp công bố các Quyết định

Tại cuộc họp, thay mặt Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia, đồng chí Đặng Xuân Hoan đã công bố Quyết định của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia về việc chuẩn y BCH Đảng ủy Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 07 đồng chí do đồng chí  Huỳnh Văn Thới làm Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận trên cơ sở kết quả bầu cử tại Đại hội Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 11/5/2020. Đồng thời, đồng chí Đặng Xuân Hoan cũng yêu cầu các đồng chí trong BCH Đảng ủy Bộ phận vừa được chuẩn y cần tăng cường khối đoàn kết, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo trong mọi hoạt động của Đảng bộ Bộ phận, cùng với chính quyền cùng cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên và ngươi lao động của Phân viện triển khai và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, khẳng định vị trí của Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh trong tổng thể Học viện Hành chính Quốc gia và góp phần quan trọng vào nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho quốc gia.

Công bố các Quyết định chuẩn y _ 2Đồng chí Đặng Xuân Hoan phát biểu giao nhiệm vụ cho BCH Đảng ủy Bộ phận Phân viện
Học viện tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa được chuẩn y

Công bố các Quyết định chuẩn y _ 3Đồng chí Đặng Xuân Hoan và đồng chí Hà Quang Thanh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng ủy Bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa được chuẩn y

Thay mặt BCH Đảng ủy Bộ phận Phân viện vừa được chuẩn y, đồng chí Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận Phân viện nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện và hứa sẽ cùng tập thể BCH Đảng ủy Bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Công bố các Quyết định chuẩn y _ 4Đồng chí Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận phát biểu nhận nhiệm vụ

Cũng tại cuộc họp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cũng đã công bố Quyết định và trao Băng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho ông Phan Công Khanh – Trưởng phòng Quản trị Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh đã có thành tích trong sáng kiến, cải tiến nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ đào tạo và nâng cao nguồn thu cho Phân viện và Học viện.

Công bố các Quyết định chuẩn y _ 5TS. Đặng Xuân Hoan trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng cho ông Phan Công Khanh

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.