Công bố một số công tác nhân sự tại Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh

          Sáng ngày 08/9/2015, tại Học viện Hành chính Quốc gia Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố các thông báo, quyết định về nhân sự lãnh đạo một số đơn vị tại cơ sở Học viện dưới sự chủ trì của PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phụ trách cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh cùng sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị thuộc Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó thông báo, quyết định nhân sự cán bộ lãnh đạo gồm:

Thông báo phân công TS. Hà Quang Thanh – Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy Học viện, Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Trưởng khoa Văn bản và Công nghệ hành chính kiêm Trưởng bộ môn Văn bản và Công nghệ hành chính Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ Thường trực Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định bổ nhiệm ông Phan Công Khanh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Công tác sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh.

Quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn đối với một số chức danh: Bà Trần Thị Lan giữ chức Phó trưởng Phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện; Ông Phan Ánh Hè giữ chức Phó trưởng Bộ môn QLNN về Kinh tế; Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Phó trưởng Bộ môn Hành chính học; Ông Phan Ngọc Tú giữ chức Phó trưởng Bộ môn Tổ chức và Quản lý nhân sự.

          Thay mặt lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh đã chúc mừng và trực tiếp trao thông báo, quyết định cùng những bó hoa tươi thắm đến các cán bộ vừa được phân công nhiệm vụ mới, bổ nhiệm mới hoặc bổ nhiệm lại và đề nghị các cán bộ cần cố gắng hơn nữa trong vai trò mà tổ chức đã giao phó.

          Một vài hình ảnh tại lễ công bố:

1
1. Trao Thông báo, Quyết định phân công TS. Hà Quang Thanh làm nhiệm vụ Thường trực cơ sở TP Hồ Chí Minh

2
2. Trao Quyết định bổ nhiệm mới cho ông Phan Công Khanh

3
3. Trao Quyết định bổ nhiệm lại cho bà Trần Thị Lan và ông Phan Ánh Hè.

Tin bài: Phòng TT-TL-TV Cơ sở TP.Hồ Chí Minh

Comments are closed.