Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức thành công Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày tháng 5 lịch sử, thực hiện Kế hoạch số 1104-KH/ĐUHV ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quyết định số 1292-QĐ/ĐUHV ngày 17/4/2020 của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia về phê duyệt đề án nhân sự cấp ủy Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025, sau khi các Chi bộ thuộc Đảng bộ Bộ phận Phân viên hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022 và được sự chấp thuận của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 11/5/2020 Đại hội toàn thể  Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức được khai mạc với sự hiện diện của đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia – dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia, đồng chí Hà Quang Thanh – Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh và các đồng chí trong BCH Đảng ủy Bộ phận Phân viện nhiệm kỳ 2015 – 2020, đặc biệt có 120 đảng viên là đại biểu Đại hội tham dự (đạt 93,75% đại biểu được triệu tập).

Đảng bộ Bộ phận Phân viện _ 1Chào cờ tại phiên Khai mạc Đại hội Đảng bộ Bộ phận Phân viện

Đảng bộ Bộ phận Phân viện _ 2Đại biểu khách mời và đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Bộ phận Phân viện

Đảng bộ Bộ phận Phân viện _ 3Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ Bộ phận Phân viện

Để Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt yêu cầu về nội dung và đảm bảo chất lượng, căn cứ hướng dẫn của cấp ủy Đảng cấp trên, BCH Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch thực hiện, hoàn chỉnh nội dung để lấy ý kiến rộng rãi trong đảng viên của Đảng bộ Bộ phận Phân viện trước khi trình Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia phê duyệt để triển khai thực hiện, nhất là dự thảo Báo cáo chính trị, kiểm điểm của BCH Đảng ủy Bộ phận Phân viện nhiệm kỳ 2015 – 2020 và dự kiến nhân sự BCH Đảng ủy Bộ phận Phân viện nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ Bộ phận Phân viện _ 4Đồng chí Hà Quang Thanh phát biểu khai mạc Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh

Đại hội Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức đã thực hiện các nhiệm vụ quan trọng chủ yếu theo quy định như xem xét và thông qua Báo cáo chính trị về kiểm điểm, đánh giá những mặt làm được và chưa làm được cùng nguyên nhân và những bài học rút ra trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và qua đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới 2020 -2025 đối với toàn bộ các mặt hoạt động của Đảng bộ Bộ phận và Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, đồng thời Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh theo Nghị quyết Đại hội đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã đánh giá cao công tác chuẩn bị về nội dung và hình thức cho Đại hội lần này của Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, đặc biệt đồng chí đánh giá cao về kết quả đạt được, thành tích và sự đóng góp của toàn Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 2015 -2020 cũng như chỉ ra những mặt hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, thay mặt Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc giá, đồng chí Đặng Xuân Hoan hoàn toàn thống nhất cao các dự thảo Báo cáo trình Đại hội lần này, đồng thời gợi ý một số vấn đề về công tác nhân sự để Đại hội xem xét trước khi quyết các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đảng bộ Bộ phận Phân viện _ 5Đồng chí Đặng Xuân Hoan phát biểu chỉ đạo tại Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh

Với tinh thần Đoàn kết – Đổi mới và Dân chủ, Đại hội Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức đúng nghi thức, nghiêm túc,  đảm bảo các nội dung Đại hội theo quy định và đã thành công tốt đẹp. Theo đó, ngoài việc thảo luận thông qua dự thảo các văn kiện Đại hội thì Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 vói 07 đồng chí và đồng chí Huỳnh Văn Thới tái cử làm Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận (khuyết Bí thư Đảng ủy Bộ phận) và Đại hội cũng thông qua Nghị quyết của Đại hội. Kết quả của Đại hội Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã phản ánh đúng thực tế tình hình và khẳng định vị trí của Đảng bộ Bộ phận trong thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong thời gian tới.

Đảng bộ Bộ phận Phân viện _ 6Đồng chí Huỳnh Văn Thới, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận Phân viện nhiệm kỳ 2020 – 2025
phát biểu Bế mạc Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025

Một số hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ Bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Đảng bộ Bộ phận Phân viện _ 7BCH Đảng ủy Bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 -2020 từ nhiệm

Đảng bộ Bộ phận Phân viện _ 8BCH Đảng ủy Bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt

Đảng bộ Bộ phận Phân viện _ 9Đồng chí Đặng Xuân Hoan và đồng chí Hà Quang Thanh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng ủy Bộ phận Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ Bộ phận Phân viện _ 10Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh tại Đại hội

Đảng bộ Bộ phận Phân viện _ 11Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung theo quy định của Đại hội

Đảng bộ Bộ phận Phân viện _ 12Phát biểu tham luận của đồng chí Mai Đình Lâm tại Đại Hội

Đảng bộ Bộ phận Phân viện _ 13Phát biểu tham luận của đồng chí Phan Công Khanh tại Đại Hội

Đảng bộ Bộ phận Phân viện _ 14Phát biểu tham luận của đồng chí Mai Hữu Bốn tại Đại Hội

Đảng bộ Bộ phận Phân viện _ 15Phát biểu thảo luận của đồng chí Bùi Quốc Hồng tại Đại Hội

Đảng bộ Bộ phận Phân viện _ 16Phát biểu thảo luận của đồng chí Phạm Thị Thúy tại Đại Hội

Đảng bộ Bộ phận Phân viện _ 17Phát biểu thảo luận của đồng chí Trần Anh Hùng tại Đại Hội

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.