Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2019 cho cấp ủy cơ sở Đảng thuộc và trực thuộc khu vực phía Nam

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 60-KL/TW ngày 08/10/2019 của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận đối với nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và cập nhật kịp thời thông tin liên quan đến công tác Đảng, nhất là công tác kiện toàn tổ chức Đảng chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 13/12/2019, tại Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các đối tượng là cấp ủy viên và chuyên trách công tác Đảng các tổ chức Đảng thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía Nam với sự tham dự của NGƯT.PGS.TS Triệu Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng các đồng chí  Nguyễn Hữu Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT, Nguyễn Ngọc Hưng – Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nội vụ, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh và các báo cáo viên đến từ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương gồm đồng chí Nguyễn Thành Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT và đồng chí Vũ Đức Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2019 _ 1Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2019 _ 2Toàn cảnh Lớp Bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc Lớp Bồi dưỡng, thay mặt Đảng ủy Bộ Nội vụ, NGƯT.PGS.TS Triệu Văn Cường đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của Lớp Bồi dưỡng này, đặc biệt đây là thời điểm các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên cần tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đề nghị các đại biểu tham dự cần nghiêm túc trong học tập, thảo luận và trao đổi những vấn đề còn chưa rõ hoặc sẽ vướng mắc trong quá trình thực hiện để khi về triển khai thực hiện đạt hiệu quả và đảm bảo yêu cầu về chất lượng.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2019 _ 3NGƯT.PGS.TS Triệu Văn Cường phát biểu Khai mạc

Tiếp sau phát biểu khai mạc Lớp Bồi dưỡng, các báo cáo viên đã lần lượt phổ biến, truyền đạt cũng như giải đáp các thắc mắc về các nội dung đã báo cáo như về công tác kiểm tra giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhận xét đảng viên tham gia cấp ủy và kiểm tra tư cách đại biểu.v.v… (do đồng chí Nguyễn Thành Nam đảm nhiệm); Một số vấn đề cơ bản về tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, thời gian tổ chức Đại hội Chi bộ và công tác chuẩn bị Đại hội .v.v…(do đồng chí Vũ Đức Nam đảm nhiệm)

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2019 _ 4Đồng chí Nguyễn Thành Nam truyền đạt nội dung tại Lớp Bồi dưỡng

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2019 _ 5Đồng chí Vũ Đức Nam truyền đạt nội dung tại Lớp Bồi dưỡng

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2019 _ 6Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu tổng kết tại Lớp Bồi dưỡng

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2019 diễn ra nghiêm túc với không khí dân chủ và xây dựng. Qua lớp Bồi dưỡng này các cấp ủy viên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng về công tác Đảng để vận dụng vào thực tế công việc đạt hiệu quả và đúng quy định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.