Danh sách thi kết thúc học phần thuộc học kỳ II trình độ đại học, hệ chính quy, khóa học 2019-2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết tại đây.

Comments are closed.