Đoàn Kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ làm việc với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 28/4/2022, tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã làm việc với Phân viện theo Kế hoạch 1423/KH-BNV, ngày 09/4/2022 về Kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ đối với Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

hinh 1-3

Quang cảnh buổi làm việc

Tham gia Đoàn Kiểm tra có PGS.TS Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn Kiểm tra; TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ; TS. Nguyễn Hiền Hạnh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ; ThS. Hoàng Thị Lan Hương – Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia có PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.

Về phía Phân viện có PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; TS. Hà Quang Thanh – Nguyên Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Bộ phận Phân viện; thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo tại Phân viện; lãnh đạo Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tại Quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Hiền Hạnh nêu mục đích, yêu cầu kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ của Phân viện trong thời gian 3 năm (2019-2021) nhằm nắm bắt tình hình, những đề xuất, kiến nghị; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ tại Phân viện.

hinh 2-2

TS. Nguyễn Hiền Hạnh, Phó viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu

Chỉ đạo tại buổi làm việc, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị đại diện Phân viện báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trong thời gian 3 năm (2019-2021) và chú trọng nêu kiến nghị, đề xuất về triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ trong thời gian tới đạt hiệu quả, chất lượng cao.

hinh 2-4

PGS. TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo tại buổi làm việc

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện cho biết đã triển khai nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra của Đoàn công tác, giao các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung theo yêu cầu của Đoàn công tác. Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ của Phân viện trong ba năm qua nêu rõ kết quả đã đạt được; mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn tới.

hinh 2-6

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện báo cáo

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nêu bật yêu cầu cần có sự kết hợp giữa các đơn vị trong quá trình nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao giá trị kết quả nghiên cứu; đề nghị các đơn vị và cá nhân có sự quan tâm nhiều hơn về công tác nghiên cứu khoa học đặc biệt về nâng cao số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

hinh 2-16

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu

Kết luận tại buổi làm việc, PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh ba trụ cột chính gồm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học tại Phân viện; Đề nghị Phân viện phải tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khoa học của chính đơn vị và thực hiện thường xuyên hàng năm; Tăng cường đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học; Thay đổi tư duy trong tìm kiếm nguồn tài trợ đề tài nghiên cứu từ kinh phí nhà nước sang nguồn xã hội hóa; Những thay đổi về quy chế, quy định nghiên cứu khoa học đòi hỏi Phân viện phải có sự đổi mới liên tục để nâng cao cả về số lượng và chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học; Cần xây dựng Quy định/Quy chế Chi tiêu nội bộ mới chú trọng chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học; Chi tiết hóa các kiến nghị đề xuất thành các giải pháp cụ thể.

hinh 2-5

PGS. TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kết luận tại buổi làm việc

Buổi làm việc diễn ra đúng kế hoạch và kết thúc cùng ngày.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

 

 

 

Comments are closed.