Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia làm việc với Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng ngày 06/7/2019, TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, phụ trách Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh đã làm việc với cán bộ chủ chốt của Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, cùng dự buổi làm việc có ThS. Nguyễn Huy Hoàng – Phó Chánh Văn phòng Học viện, TS. Hà Quang Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Phân viện, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc Phân viện và trưởng, phó các đơn vị thuộc Phân viện.

Giám đốc Học viện Hành chính _ 1TS. Đặng Xuân Hoan chủ trì buổi làm việc

Giám đốc Học viện Hành chính _ 2Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, trên cơ sở thông tin về tình hình chung của Học viện và gợi ý các vấn đề cần tập trung thảo luận tại Phân viện của Giám đốc Học viện, lãnh đạo Phân viện và các đơn vị trực thuộc Phân viện đã tham gia ý kiến về các đề Giám đốc đã gợi ý, trong đó đặc biệt là kiến nghị và đề xuất các khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ tại Phân viện như thủ tục mở lớp cần được cải tiến theo hướng thuận lợi hơn, xem xét chỉnh sửa lại một số nội dung của Quy chế Chi tiệu nội bộ vừa ban hành cho phù hợp với thực tế, khai thác tiềm năng và cơ sở vật chất của Phân viện chưa tương xứng, hoạt động NCKH còn chưa thật hệu quả, cần có cơ chế hỗ trợ giảng viên trẻ trong đào tạo và giảng dạy để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, vấn đề hợp đồng lao động đối với những lao động đã làm lâu năm.v.v..

Giám đốc Học viện Hành chính _ 3TS. Hà Quang Thanh báo cáo tình hình Phân viện

Giám đốc Học viện Hành chính _ 4PGS.TS. Huỳnh Văn Thới báo cáo bổ sung và kiến nghị 1 số vấn đề của Phân viện

Giám đốc Học viện Hành chính _ 5TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng quản lý đào tạo bồi dưỡng phát biểu ý kiến

Giám đốc Học viện Hành chính _ 6TS. Phan Ánh Hè – Trưởng bộ môn QLNN về Xã hội phát biểu ý kiến

Giám đốc Học viện Hành chính _ 7Bà Hoàng Thị Bắc – Trưởng phòng TVKT phát biểu ý kiến

Giám đốc Học viện Hành chính _ 8Ông Phan Công Khanh – Trưởng phòng Quản trị phát biểu ý kiến

Trên cơ sở ý kiến tham gia của lãnh đạo Phân viện và các đơn vị thuộc Phân viện, TS. Đặng Xuân Hoan đã có kết luận và chỉ đạo 1 số vấn đề cần quan tâm như định hướng phát triển của Học viện trong tương lai có những điểm đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và tương xứng với vị thế của Học viện; công tác đào tạo bồi dưỡng cần đổi mới căn bản và toàn diện để thích ứng với tình hình mới; đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động của Học viện, nhất là tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; huy động các nguồn lực của Học viện tham gia vào các chương trình, đề án lớn của Học viện và các địa phương như xây dựng cơ chế đặc biệt của Học viện,  chương trình dưỡng cấp Thứ trưởng, Sở tay xử lý tình huống hành chính, xây dựng cơ sở vật chất tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; tập trung sắp xếp lại bộ máy, thực hiện thi tuyển và xét tuyển viên chức theo quy định nhằm tinh giản biên chế và nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực; triển khai sâu rộng công tác đào tạo bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến; Phân viện cần thực hiện giao ban thường kỳ hàng tháng để nắm bắt và xử lý kịp thời công việc; tập trung phoií hợp để xử lý dứt điểm việc thuê của Công ty Duy Tân; việc hỗ trợ chi phí cho các  đối tượng đi học các lớp giao cho Công đoàn đề xuất đối với các trường hợp thật sự khó khăn.v.v… Theo đó, Phân viện cần tăng cường sự đoàn kết, cải tiến thủ tục hành chính thực chất theo hướng thuận lợi và chặt chẽ, suy nghĩ và triển khai tốt hơn các nhiệm vụ được giao tương xứng với vị thế của Phân viện trong tổng thể Học viện Hành chính Quốc gia.

Giám đốc Học viện Hành chính _ 9TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Buổi làm việc diễn ra nghiêm túc với tinh thần dân chủ và xây dựng./.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.