Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII tại Phân viện HVHCQG tại TP.HCM

Tiếp sau các địa điểm tại Hà Nội và Quảng Nam, tại Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh Đảng ủy Bộ Nội vụ tiếp tục tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII cho các đối tượng là cán bộ, đảng viên và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ khu vực phía Nam với sự tham dự của các đồng chí Lê Minh Hương – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nội vụ, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, đồng chí Vũ Đăng Minh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Bộ Nội vụ, đồng chí Hà Quang Thanh – Ủy vên Ban Thường vụ Đảng ủy HVHCQG, Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh.

Quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII _ 1Toàn cảnh Hội nghị

Quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII _ 2Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Bộ Nội vụ, đồng chí Lê Minh Hương – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo đã đánh giá cao sự có mặt khá đông đủ của các đại biểu được triệu tập dự Hội nghị mặc dù công việc đầu năm và chuẩn bị Tết Nguyên đán khá bận rộn, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của các nội dung được truyền đạt tại Hội nghị này và yêu cầu các đại biểu tham dự cần chú ý học tập và quán triệt đầy đủ, nghiêm túc và đạt hiệu quả.

Quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII _ 3Đồng chí Lê Minh Hương phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo phân công của Đảng ủy Bộ Nội vụ, đồng chí Vũ Đăng Minh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Bộ Nội vụ đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, chủ yếu và quan trọng của 2 nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” (theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương) và “về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương). Đây là một trong những nội dung quan trọng trong các Nghị quyết, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, nhất là trong thời điểm toàn Đảng đang chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIII trong thời gian tới.

Quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII _ 4Đồng chí Vũ Đăng Minh truyền đạt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII diễn ra nghiêm túc và qua Hội nghị các đại biểu có thêm nhận thức mới và đầy đủ hơn về trách nhiệm nêu gương của cán bộ , đảng viên và về phát tiển bền vững kinh tế biển Việt Nam trong thời gian tới./.

Tin bài: Phòng NN – TH và TT – TV

Comments are closed.