Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Nội vụ đang công tác trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Sáng 15/8/2019, tại Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và một số văn bản mới của Đảng cho các đối tượng là đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ đang công tác tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của các đồng chí Vũ Đức Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương (báo cáo viên cấp Trung ương tại Hội nghị), đồng chí Lê Minh Hương – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Bộ Nội vụ,  đồng chí Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII _ 1Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII _ 2Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Bộ Nội vụ, đồng chí Lê Minh Hương – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo đã đánh giá cao sự có mặt khá đông đủ của các đại biểu được triệu tập dự Hội nghị mặc dù công việc khá bận rộn, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của các nội dung được truyền đạt tại Hội nghị này và yêu cầu các đại biểu tham dự cần chú ý học tập và quán triệt đầy đủ, nghiêm túc và đạt hiệu quả.

Hội nghị  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII _ 3Đồng chí Lê Minh Hương phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, chủ yếu và quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cùng Quy định 126 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và Chỉ thị số 28 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng đảng viên.

Hội nghị  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII _ 4Đồng chí Vũ Đức Nam truyền đạt các nội dung tại Hội nghị

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và một số văn bản mới của Đảng diễn ra nghiêm túc và qua Hội nghị các đại biểu có thêm nhận thức mới và đầy đủ hơn về trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, nhất là nhiệm vụ của cấp ủy các cấp chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tin bài: Phòng NN – TH và TT – TV

Comments are closed.