Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII cho công chức, viên chức, đảng viên các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ đang công tác trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Chiều 14/11/2019, tại Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Đảng cho các đối tượng là công chức, viên chức, đảng viên các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ đang công tác tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của các đồng chí Nguyễn Tiến Đạo – Phó Bí thư Trường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ và các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Nội vụ, đồng chí Trần Hồng Hà – Nguyên Phó Bí thư  Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương (báo cáo viên tại Hội nghị), đồng chí Hà Quang Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện, Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Thường trực Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII _ 1Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII _ 2Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Bộ Nội vụ, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo – Phó Bí thư Trường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ đã đánh giá cao sự có mặt khá đông đủ của các đại biểu được triệu tập dự Hội nghị mặc dù công việc khá bận rộn, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của các nội dung được truyền đạt tại Hội nghị này và yêu cầu các đại biểu tham dự cần chú ý học tập và quán triệt đầy đủ, nghiêm túc và đạt hiệu quả.

Hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII _ 3Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà – Nguyên Phó Bí thư  Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, chủ yếu và quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Đảng như Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 12/10/2019 của BCH Trung ương khóa XII; Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của BCH Trung ương khóa XII; Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư; Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị; Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị; Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị; Thông báo số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/TW của 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XII _ 4Đồng chí Trần Hồng Hà truyền đạt các nội dung tại Hội nghị

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Đảng diễn ra nghiêm túc và qua Hội nghị các đại biểu có thêm nhận thức mới và đầy đủ hơn về trách nhiệm công chức, viên chức, đảng viên về các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, nhất là nhiệm vụ của cấp ủy các cấp chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tin bài: Phòng NN – TH và TT – TV

Comments are closed.