Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh với sinh viên – lần thứ 1 năm 2023

Ngày 25/4/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị và đối thoại giữa Phân viện với sinh viên – lần thứ 1 năm 2023. 

Tham dự có Hội nghị có TS. Trương Cộng Hòa, Đảng ủy viên Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Đảng ủy Bộ phận; các thầy cô giáo là Trưởng, Phó các Khoa, Phòng chức năng thuộc Phân viện; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Phân viện; các thầy, cô giáo là cố vấn học tập, giảng viên, chuyên viên các khoa và các phòng chức năng; Ban cán sự lớp, Ban chấp hành các chi đoàn và các bạn sinh viên đại diện các lớp chính quy và liên thông đang học tập tại Phân viện.

Bản sao của 2

Chuyên viên Lê Công Cẩn, Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên
tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, TS. Trương Cộng Hòa đánh giá cao Hội nghị và nhấn mạnh đây là hoạt động thường niên nhằm mục đích trao đổi thông tin kịp thời các hoạt động chính trị, văn hóa, giáo dục tới sinh viên, đảm bảo kênh thông tin thông suốt trong hoạt động đào tạo cũng như đảm bảo quyền lợi của sinh viên trong quá trình học tại Phân viện. Đây là một cơ hội để Phân viện lắng nghe các tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của sinh viên.

Bản sao của 2-1

TS. Trương Cộng Hòa, Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Điều hành Hội nghị do Đoàn Chủ tịch gồm: TS. Trương Cộng Hòa, Phó Giám đốc Phân viện; TS. Mai Hữu Bốn, Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên; ThS. Lê Đức Hiền, Bí thư Đoàn Thanh niên Phân viện.

Bản sao của 1-3

Đoàn chủ tịch Hội nghị 

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến, câu hỏi của các sinh viên xoay quanh các vấn đề về đào tạo, học phí, lịch học, thư viện số, cơ sở vật chất, hình thức thi kết thúc học phần, nghiên cứu khoa học… và đã được thầy cô đại diện các đơn vị, phòng chức năng giải đáp cụ thể, tỉ mỉ, đúng trọng tâm nhằm đáp ứng được các nhu cầu về thông tin của sinh viên.

Trước khi bế mạc, TS. Trương Cộng Hòa yêu cầu các đơn vị trong Phân viện cần tập trung giải quyết các vấn đề được nêu tại Hội nghị, tìm ngay giải pháp tháo gỡ khó khăn và có các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, môi trường học tập, đảm bảo những điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình học tập.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Bản sao của 2-8 Bản sao của 2-9 Bản sao của 2-11 Bản sao của 2-12 Bản sao của 2-13 Bản sao của 2-15 Bản sao của 2-16

Sinh viên trình bày ý kiến, thắc mắc, kiến nghị tại Hội nghị

Bản sao của 2-5

Bản sao của 2-6

Bản sao của 2-7

Bản sao của 2-10

Bản sao của 2-14

Bản sao của 2-4

Bản sao của 2-3

Cán bộ, giảng viên trao đổi thông tin với sinh viên tại Hội nghị

Bản sao của 1-1

Bản sao của 1-2

Quang cảnh Hội nghị

Tin bài: Phân viện HVHCQG tại TP.HCM

Comments are closed.