Hội nghị viên chức, người lao động Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Sáng 15/01/2021, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã long trọng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2020. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả công tác trong năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2021, đồng thời là diễn đàn để lãnh đạo Học viện, lãnh đạo Phân viện cùng toàn thể viên chức và người lao động cùng bàn bạc, trao đổi, thảo luận những vấn đề về mọi mặt công tác của Phân viện trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch. Từ đó đưa ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức thực hiện công tác năm 2021 của Phân viện.

Tham dự Hội nghị, về phía Học viện Hành chính Quốc gia có TS. Đặng Xuân Hoan- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện;  TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Quang Vinh – Đảng ủy viên, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước. Về phía Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM có TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện; PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Phân viện; các đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy Bộ phận; Chủ tịch Công đoàn bộ phận cùng toàn thể viên chức, người lao động của Phân viện.

aIMG_5084

Đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm: TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện; PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Phân viện; TS. Mai Đình Lâm – Chủ tịch Công đoàn Bộ phận.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới trình bày Báo cáo Kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và quy định về thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM trên các mặt công tác như: Đào tạo, bồi dưỡng; Nghiên cứu khoa học; Tổ chức – hành chính; Quản trị; Tài vụ – kế toán; Thông tin – tư liệu – thư viện; Chăm lo đời sống viên chức và người lao động; Công tác đoàn thể; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và vai trò của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở,… từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021.

aIMG_5086

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Phân viện trình bày Báo cáo Kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và quy định về thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM

Hội nghị đã được nghe TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện trình bày Báo cáo Kiểm điểm của người đứng đầu đơn vị; TS. Mai Đình Lâm – Chủ tịch Công đoàn Bộ phận trình bày Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020, dự kiến phong trào thi đua năm 2021; ThS. Đinh Thị Hiếu – Phó trưởng Phòng Tài vụ – Kế toán trình bày Báo cáo công tác tài chính năm 2020 của Phân viện.

aIMG_5100

TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện trình bày Báo cáo Kiểm điểm của người đứng đầu đơn vị

aIMG_5102

TS. Mai Đình Lâm – Chủ tịch Công đoàn Bộ phận trình bày Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020, dự kiến phong trào thi đua năm 2021

aIMG_5134

ThS. Đinh Thị Hiếu – Phó trưởng Phòng Tài vụ – Kế toán trình bày Báo cáo công tác tài chính năm 2020 của Phân viện.

Hội nghị cũng nhận được tham luận đóng góp từ viên chức, người lao động với mong muốn xây dựng Học viện, Phân viện ngày càng phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, sự đoàn kết, thành tích mà viên chức, người lao động của Phân viện đạt được trong năm 2020 trên các mặt công tác.

aIMG_5177

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm phải giải quyết trong năm 2021 theo phương châm “Kỷ cương – Chất lượng – Hiện đại” và bày tỏ sự tin tưởng tập thể viên chức, người lao động của Phân viện tiếp tục đoàn kết, chủ động, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

aIMG_5079

Quang cảnh Hội nghị

aIMG_5118

Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia thừa ủy quyền trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ “Đạt thành tích 02 năm liên tục 2019-2020 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cho TS. Hà Quang Thanh và PGS.TS. Huỳnh Văn Thới

aIMG_5121

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia thừa ủy quyền trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2020 cho ông Phan Công Khanh

aIMG_5126

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia thừa ủy quyền trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ “Đạt thành tích 02 năm liên tục 2019-2020 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cho Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM

aIMG_5129

TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia trao Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM cho ThS.  Đinh Thị Hiếu

aIMG_5149

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà – Giảng viên Bộ môn Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở trình bày tham luận

aIMG_5158

Ông Nguyễn Tự Do – Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo – Bồi dưỡng trình bày tham luận

aIMG_5184

ThS. Nguyễn Đặng Phương Truyền – Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.