Hội nghị viên chức và người lao động Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

Sáng 18/02/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả công tác trong năm 2021, đồng thời là diễn đàn để lãnh đạo Phân viện cùng toàn thể viên chức và người lao động cùng bàn bạc, trao đổi, thảo luận những vấn đề về mọi mặt công tác của Phân viện trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch. Từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức thực hiện công tác năm 2022.

IMG_6245s

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM; TS. Hà Quang Thanh – nguyên Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM và toàn thể viên chức, người lao động của Phân viện tại TP.HCM.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện đã trình bày Báo cáo Kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị và quy định về thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của Phân viện Học viện tại TP.HCM. Báo cáo tập trung vào nội dung đánh giá các lĩnh vực công tác như: Đào tạo, bồi dưỡng; Nghiên cứu khoa học; Thông tin – Thư viện; Tổ chức – Hành chính; Tài vụ – Kế toán;… Xác định thiếu sót, hạn chế và nguyên nhân; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và vai trò của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong thực hiện Quy chế dân chủ; Dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan; Xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức thực hiện công tác năm 2022.

IMG_6252s

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới trình bày Báo cáo Kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị và quy định về thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của Phân viện Học viện tại TP.HCM

Hội nghị cũng được nghe TS. Mai Đình Lâm, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận trình bày Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022; ThS. Đinh Thị Hiếu, Phó trưởng Phòng Tài vụ – Kế toán  trình bày Báo cáo công tác tài chính năm 2021, đề xuất kiến nghị một số định hướng về công tác tài chính; ThS. Phan Công Khanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ phận trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các Tổ Công đoàn tại Phân viện.

IMG_6257s

TS. Mai Đình Lâm trình bày Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022

IMG_6262s

ThS. Đinh Thị Hiếu  trình bày Báo cáo công tác tài chính năm 2021, đề xuất kiến nghị một số định hướng về công tác tài chính

IMG_6274s

ThS. Phan Công Khanh trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các Tổ Công đoàn tại Phân viện

Hội nghị cũng đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc khen thưởng thành tích năm 2021 cho tập thể Phân viện tại TP.HCM và 04 cá nhân gồm các đồng chí Huỳnh Văn Thới, Hà Quang Thanh, Nguyễn Văn Thanh, Đỗ Thị Bích Ngọc.

IMG_6284s

PGS.TS. Lương Thanh Cường trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 2021 cho tập thể Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2021″

IMG_6279s

PGS.TS. Lương Thanh Cường trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 2021 cho các cá nhân đạt thành tích hai năm liên tục 2020-2021 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tham dự trực tiếp tại Hội nghị, PGS.TS. Lương Thanh Cường ghi nhận những nỗ lực, kết quả đã đạt được năm 2021 của Phân viện tại TP.HCM, những ý kiến đóng góp của các Tổ Công đoàn về mọi mặt công tác của Phân viện; Thông tin thêm về định hướng công tác năm 2022 của Học viện. Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí đề nghị lãnh đạo và tập thể viên chức, người lao động tại Phân viện tiếp tục đoàn kết cùng suy nghĩ, cùng hành động hướng đến mục tiêu Phân viện trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng về hành chính ở khu vực phía Nam; Chủ động hơn, sáng tạo hơn, trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, đặc biệt công tác truyền thông nội bộ; Phát huy trí tuệ tập thể, tạo sự đồng thuận, đồng tâm, đồng lực để phát huy lợi thế, vượt qua thách thức hướng tới sự phát triển chung của Phân viện, Học viện; Mỗi đơn vị tại Phân viện cần có kế hoạch, mục tiêu cụ thể thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên.

IMG_6288s

PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện tại TP.HCM đã khái quát những kết quả Phân viện đạt được trên các mặt công tác năm 2021 và chỉ ra nhiệm vụ trọng tâm phải giải quyết trong năm 2022, đồng thời khẳng định trong năm 2021, tập thể viên chức, người lao động toàn Phân viện đã đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cảnh huống đặc biệt do tác động của đại dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, đồng chí mong rằng tập thể tại Phân viện tiếp tục phát huy truyền thống, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022.

Các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động năm 2021. Hội nghị kết thúc thành công, tốt đẹp trên tinh thần phát huy tính dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

IMG_6233s

IMG_6294s

Toàn cảnh Hội nghị

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.