Hội thảo khoa học “Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020: thực trạng và định hướng đến năm 2030”

Thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 đó được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phê duyệt, sáng ngày 29/9/2020, Phân viện  Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020: thực trạng và định hướng đến năm 2030”. Hội thảo được tổ chức trực tuyến đến các đầu cầu của Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên.

 TB.017.Hội thảo Phân viện 29.9.2020- Anh Thới chỉnh lý -pic1

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện dự Hội thảo trực tuyến từ đầu cầu Hà Nội

Tham dự Hội thảo, về phía đại biểu khách mời có PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn – Nguyên Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn – Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm – Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, PGS.TS. Trương Thị Hiền – Nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đại diện một số sở, ngành của các địa phương.

Về phía Lãnh đạo  Học viện, tại Hà Nội có TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện. Về phía Lãnh đạo Phân viện  tại TP. Hồ Chí Minh có TS. Hà Quang Thanh – Q. Giám đốc Phân viện , PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc Phân viện . Các giảng viên, các nhà khoa học của Học viện cùng các nhà khoa học của Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh tham dự tại 4 đầu cầu Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Huế, Phân viện Khu vực Tây Nguyên.

 TB.017.Hội thảo Phân viện 29.9.2020- Anh Thới chỉnh lý -pic2

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc Phân viện Học viện  Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc Phân viện  Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh khẳng định cải cách hành chính (CCHC) ở Việt Nam được tiến hành trong khuôn khổ của chủ trương tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam theo hướng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vỡ Nhân dân và là tiền đề quan trọng để thực hiện thành công quá trỡnh đổi mới dưới sự Lãnh đạo  của Đảng. Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 -2020 được thực hiện đến nay cơ bản đă hoàn thành, mang lại nhiều kết quả tích cực. Đồng thời, qua 10 năm thực hiện, hàng loạt vấn đề đặt ra liên quan đến CCHC cần được nhìn nhận từ nhiều góc độ – góc độ của các nhà hoạch định, thiết kế, thực hiện và góc độ của các nhà khoa học. Hội thảo nhằm tạo diễn đàn khoa học để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý cùng trao đổi, thảo luận; đặc biệt là lắng nghe ý kiến của các địa phương, từ thực tiễn sống động về kết quả triển khai Chương trình CCHC NN giai đoạn 2011 – 2020, với những bước đi mạnh dạn đón bắt thời cuộc, mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả, cũng như định hướng CCHC trong giai đoạn tiếp theo.

Đi đến Hội thảo này, Ban tổ chức đó nhận được 44 bài tham luận, tại Hội thảo có 14 ý kiến tham luận, thảo luận trình bày của các tác giả là các nhà hoạt động thực tiễn, nhà khoa học, các giảng viên trong và ngoài Học viện, với những nội dung đa dạng, phong phú, thể hiện tầm nhìn và ý thức xây dựng, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đó tập trung thảo luận làm rõ nhiều phương diện về CCHC, về kết quả thực hiện Chương trỡnh tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng các nhiệm vụ cơ bản trên các nội dung CCHC trong giai đoạn tiếp theo.

 TB.017.Hội thảo Phân viện 29.9.2020- Anh Thới chỉnh lý -pic3

PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn – Nguyên Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương trình bày tham luận

 TB.017.Hội thảo Phân viện 29.9.2020- Anh Thới chỉnh lý -pic4

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II trình bày tham luận

 TB.017.Hội thảo Phân viện 29.9.2020- Anh Thới chỉnh lý -pic5

ThS. Nguyễn Đặng Phương Truyền – giảng viên Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trình bày tham luận

 TB.017.Hội thảo Phân viện 29.9.2020- Anh Thới chỉnh lý -pic6

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Trưởng Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu thảo luận

 TB.017.Hội thảo Phân viện 29.9.2020- Anh Thới chỉnh lý -pic7

Bà Ngô Thị Hoàng Các – Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh phát biểu thảo luận

 TB.017.Hội thảo Phân viện 29.9.2020- Anh Thới chỉnh lý -pic8

Ông Tạ Quang Trường – Phó Giám đốc Sở Nội vụ  tỉnh Đồng Nai phát biểu thảo luận

 TB.017.Hội thảo Phân viện 29.9.2020- Anh Thới chỉnh lý -pic9

Bà Nguyễn Đài Thy – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh phát biểu thảo luận

 TB.017.Hội thảo Phân viện 29.9.2020- Anh Thới chỉnh lý -pic10

Ông Trương Long Hồ – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang phát biểu thảo luận

TB.017.Hội thảo Phân viện 29.9.2020- Anh Thới chỉnh lý -pic11

 Ông Từ Lương – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh phát biểu thảo luận

 Hội thảo khoa học “Cải cách hành chính nhà nước _ 12

ThS. Nguyễn Thanh Bình -Phó trưởng Bộ môn Khoa học hành chính  và Tổ chức nhân sự trình bày tham luận

 

 Hội thảo khoa học “Cải cách hành chính nhà nước _ 13

PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm – Chủ tịch Hội đồng trường  Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh phát biểu thảo luận

 Hội thảo khoa học “Cải cách hành chính nhà nước _ 14

 PGS.TS Nguyễn Hoàng Hiển – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế phát biểu thảo luận

 Hội thảo khoa học “Cải cách hành chính nhà nước _ 15

  1. Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính phát biểu thảo luận

 Hội thảo khoa học “Cải cách hành chính nhà nước _ 16

Toàn cảnh Hội thảo

Tổng kết Hội thảo, TS. Hà Quang Thanh trân trọng cám ơn Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đó cho phép, tạo điều kiện để Phân viện  tổ chức Hội thảo. Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng cám ơn các ý kiến tham luận, thảo luận sâu sắc, sôi nổi từ đại diện các đơn vị, địa phương tham dự Hội thảo. Đó là những đóng góp tâm huyết, gợi mở quan trọng không chỉ có ý nghĩa về phương diện tư vấn đối với CCHC giai đoạn tiếp theo; mà cũng là nguồn tư liệu quý giá cho Phân viện trong hành thành cỏc định hướng nghiên cứu, trong công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thiết thực, năng động, hiệu quả.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

Comments are closed.