Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

Sáng ngày 18/3/2022, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

Chủ tọa hội thảo gồm có ThS. Phan Hoàng Ngoan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang; PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. HCM.

Tham dự Hội thảo, về phía các chuyên gia, nhà khoa học có PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn – nguyên Uỷ viên chuyên trách Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, thành viên Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước; TS. Cao Vũ Minh – Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học pháp lý; lãnh đạo các đơn vị và giảng viên của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

Về phía địa phương gồm các nhà lãnh đạo, quản lý đến từ Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang; Hội Cựu chiến binh tỉnh Hậu Giang; Tỉnh đoàn; các Sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân (UBND), Ban Tổ chức, phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang; Báo Hậu Giang.

Hinh 6-2

Đại biểu tham dự Hội thảo tại Trường Cao đẳng Luật Miền Nam, tỉnh Hậu Giang

hinh 1-5

Đại biểu tham dự Hội thảo tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM

hinh 1-3

Đại biểu tham dự Hội thảo trực tuyến

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, ThS. Phan Hoàng Ngoan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã  để đội ngũ này vững vàng về chính trị, văn hóa, có đạo đức lối sống trong sạch, có trí tuệ, kiến thức và trình độ năng lực thực thi chức năng, nhiệm vụ theo đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và phục vụ Nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng và quan tâm tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức cấp cơ sở nói riêng. Đây là nhân tố then chốt để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện thành công chương trình cải cách nền hành chính nhà nước và xây dựng nông thôn mới, góp phần ổn định hệ thống chính trị và chất lượng bộ máy nhà nước. Vì vậy Sở Nội vụ và Học viện Hành chính Quốc gia Phân viện tại TP.HCM mong muốn Hội thảo này là diễn đàn đàn khoa học để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trao đổi, thảo luận, đặc biệt là lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện của các địa phương về kết quả thực hiện cũng như những giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới.

Hinh 4-2

ThS. Phan Hoàng Ngoan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang phát biểu đề dẫn Hội thảo

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 20 bài tham luận gồm lý luận chung về chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở và thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở giai đoạn 2021 -2025 tầm nhìn 2030.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe trực tiếp 08 bài tham luận, 05 ý kiến thảo luận chuyên sâu của các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBND huyện Châu Thành A, UBND Phường I, thành phố Vị Thanh; Trường Cao đẳng Luật Miền Nam.

Kết luận Hội thảo, ThS. Phan Hoàng Ngoan thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo tiếp thu những ý kiến tham luận, thảo luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đại biểu tham dự cũng như đã gửi bài đến Hội thảo. Đó là tư liệu quý mang tính khách quan, toàn diện từ lý luận chung đến thực tiễn để nhóm nghiên cứu triển khai, hoàn thiện Đề tài khoa học đạt chất lượng, hiệu quả từ thực tiễn tỉnh Hậu Giang, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã, từ đó nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở gần dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Hinh 2-2

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM phát biểu

Hinh 2-3

PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn – nguyên Uỷ viên chuyên trách Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, thành viên Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” phát biểu 

Hinh 2-6

TS. Nguyễn Thị Thu Hòa, Trưởng Bộ môn Khoa học hành chính và Quản trị , Khoa Chính trị – Hành chính, Đại học Quốc gia TP.HCM phát biểu

Hinh 3-1

TS. Nguyễn Thế Tài, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM phát biểu

Hinh 4-1

Bà Phạm Thị Thùy Dung, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu

Hinh 4-2

Ông Lê Hoàng Nhơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang phát biểu

Hinh 4-4

Ông Tô Minh Điền, Bí thư Đảng uỷ Phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang phát biểu

Hinh 4-5Ông Dương Thành Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật miền Nam phát biểu

Hinh 4-7

TS. Nguyễn Hoàng Anh, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM phát biểu

Hinh 4-10

TS. Cao Vũ Minh, Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Pháp lý phát biểu

Hinh 5-2

TS. Mai Đình Lâm, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM phát biểu

Hinh 5-4

ThS.GVC. Nguyễn Ngọc Toán, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM phát biểu

Hinh 5-6

ThS. Nguyễn Đặng Phương Truyền, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM phát biểu

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

 

 

Comments are closed.