Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp quyền”

Thực hiện Kế hoạch hoạt động khoa học năm 2016 của Học viện Hành chính Quốc gia Cơ sở TP. Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sáng ngày 12/12/2016, tại Học viện Hành chính Quốc gia Cơ sở TP. Hồ Chí Minh, Bộ môn Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp quyền” dưới sự chủ trì của PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Trưởng Khoa kiêm Trưởng Bộ môn Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính Quốc gia Cơ sở TP. Hồ Chí Minh cùng sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, các giảng viên, các sinh viên từ các câu lạc bộ nghiên cứu tại Cơ sở Học viện.

Hoi thao BM NN-PL_1

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới nhấn mạnh việc nghiên cứu, học tập, làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là việc làm thường xuyên và cần thiết. Trong đó, Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp quyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nghiên cứu nhận thức và vận dụng thực tiễn cho công cuộc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước, tạo dựng nền công vụ phụng sự nhân dân.

Hoi thao BM NN-PL_2

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới phát biểu đề dẫn Hội thảo

Tại Hội thảo đã có nhiều tham luận với nhiều nội dung phong phú làm rõ chủ đề Hội thảo như “Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập hiến thể hiện trong Hiến pháp 1946 và những giá trị cấn kế thừa” (do PGS.TS Huỳnh Văn Thới, Phó Trưởng Khoa kiêm Trưởng Bộ môn Nhà nước và Pháp luật trình bày); “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền” (do TS.GVCC Phạm Quang Huy, giảng viên Bộ môn Nhà nước và Pháp luật trình bày); “Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần trọng pháp trong nền hành chính vì dân” (do ThS.GVC Phan Thị Kim Phương, Phó Trưởng Bộ môn Nhà nước và Pháp luật trình bày); “Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tham nhũng và chống tham nhũng” (do ThS. Đặng Thị Mai Dung, giảng viên Bộ môn Nhà nước và Pháp luật trình bày); Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập hiến qua bản Hiến pháp 1946 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa” (do ThS. Nguyễn Anh Vũ, giảng viên Bộ môn Nhà nước và Pháp luật trình bày); “Vấn đề đức trị và pháp trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh” (do sinh viên Tạ Thị Ngọc Trinh, KS15TT trình bày);Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần trọng pháp trong nền hành chính vì Nhân dân” (do sinh viên Trương Kim Chi, KS15TT trình bày).v.v.. Đồng thời, để Hội thảo được tổ chức và gặt hái thành công, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 20 bài viết của các tác giả là các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong và ngoài Học viện, đặc biệt có cả các bài tham luận của sinh viên, với những nội dung đa dạng, phong phú.

Hoi thao BM NN-PL_3

TS.GVCC Phạm Quang Huy trình bày tham luận

Hoi thao BM NN-PL_4

ThS. GVC Phan Thị Kim Phương trình bày tham luận

Hoi thao BM NN-PL_5

TS. Nguyễn Thế Tài phát biểu tham luận

Hoi thao BM NN-PL_6

ThS. Trần Anh Hùng phát biểu tham luận

Hoi thao BM NN-PL_7

ThS. Đặng Thị Mai Dung trình bày tham luận

Hoi thao BM NN-PL_8

ThS. Nguyễn Anh Vũ trình bày tham luận

Hoi thao BM NN-PL_9

Sinh viên trình bày tham luận

Hội thảo đã diễn ra trong không khí sôi nổi với những phát biểu tham luận và trao đổi đầy tâm huyết.

 Tin bài: ThS. Nguyễn Anh Vũ và Phòng TT-TL-TV

Comments are closed.