Hội thảo khoa học về “Nâng cao năng lực của giảng viên Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trong việc giảng dạy các khóa bồi dưỡng”

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2019 được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia giao, sáng 11/10/2019, Tọa đàm khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực của giảng viên Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trong việc giảng dạy các khóa bồi dưỡng” đã được tổ chức dưới sự chủ trì của PGS.TS Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo Phân viện, lãnh đạo các đơn vị và các giảng viên của Phân viện tham dự.

Hội thảo khoa học _ 1Toàn cảnh Hội thảo Khoa học

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo khoa học, PGS.TS Huỳnh Văn Thới đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc các nội dung Hội thảo của đội ngũ giảng viên và các nhà quản lý tại Phân viện, trong đó nhấn mạnh sự chuyển đổi mô hình tổ chức mới của Học viện và Phân viên theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ đã tác động rất lớn đến công tác đào tạo bồi dưỡng của Phân viện và đòi hỏi Phân viện phải có sự điều chỉnh phù hợp để thích ứng với sự thay đổi này và tiếp tục duy trì phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và nhu cầu của xã hội đặt ra. Theo đó, Hội thảo cần tập trung thảo luận về thực trạng đội ngũ giảng viên trước sự tác động ngừng đào tạo đại học hệ chính quy và những vấn đề đặt ra của đội ngũ trước tình hình đó, đồng thời xác định những yêu cầu cần có của đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu về bồi dưỡng hiện nay cũng như đề xuất các giải pháp để thực hiện cùng những kiến nghị lên cấp có thẩm quyền nhằm hoàn thiện các tiêu chuẩn và kỹ năng khi thực thi nhiệm vụ.

Hội thảo khoa học _ 2PGS.TS Huỳnh Văn Thới phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo Khoa học

Để Hội thảo được tổ chức đã có 13 báo cáo tham luận được gửi tới Hội thảo cùng nhiều phát biểu tham luận trực tiếp tại Hội thảo nhằm làm rõ các vấn đề Hội thảo đặt ra.

Hội thảo khoa học _ 3TS. Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng Bộ môn NNPL và LLCS báo cáo tham luận

Hội thảo khoa học _ 4TS. Mai Đình Lâm – Trưởng Bộ môn TCC và QLNN về Kinh tế báo cáo tham luận

Hội thảo khoa học _ 5PGS.TS Tạ Thị Thanh Tâm – Trưởng Bộ môn VB và CNHC báo cáo tham luận

Hội thảo khoa học _ 6ThS. Trần Anh Hùng – Trưởng Bộ môn HCH và TCNS báo cáo tham luận

Hội thảo khoa học _ 7ThS. Nguyễn Ngọc Toán – Phó Trưởng phòng NCKH và HTQT báo cáo tham luận

Tổng kết Hội thảo, PGS.TS Huỳnh Văn Thới có đánh giá chung Hội thảo là đã bám sát nội dung chủ đề đặt ra của Hội thảo cũng như đã đưa ra được nhiều đề xuất kiến nghị có ý nghĩa và thiết thực để cấp có thẩm quyền xem xét xử lý phù hợp trong thời gian tới, điển hình là một số nội dung như không quá cứng nhắc trong hiểu và thực hiện Nghị định 101 về nội dung đào tạo thuộc thẩm quyền của Học viện mà cần coi đó là trần đào tạo (phần cứng) và dưới trần đào tạo (mềm) vẫn có thể làm nếu đội ngũ đáp ứng và xã hội có nhu cầu? Về cơ cấu hợp lý đội ngũ giảng viên của Học viện không chỉ từ học vị Tiến sỹ trở lên mà cần cả đội ngũ cử nhân và Thạc sỹ để kế cận và đảm nhận những công việc mà Tiến sỹ không làm và cần có lộ trình để giảng viên đạt được tiêu chuẩn quy định? Về xem xét tổng thể và đầy đủ đội ngũ hiện có để đánh giá lựa chọn những nhân tố tốt và có tiềm năng để giữ lại đào tạo cho tương lai? Về tính thực hành trong các bài giảng chuyên đề về kỹ năng cùng kinh nghiệm thực tiễn thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và đi thực tế phù hợp với nội dung bài giảng? Về cơ chế mở lớp để tăng số lượng lớp được mở tạo điều kiện cho giảng viên có việc làm để hoàn thiện chính mình và có nguồn thu cho Học viện đáp ứng yêu cầu đào tạo và đời sống của đội ngũ hiện nay? Trong tình hình đội ngũ giảng viên hiện có ngày càng giảm do chuyển đổi sang nơi làm việc khác thì chương trình bồi dưỡng kỹ năng có bất cập không?  .v.v…

Hội thảo khoa học _ 8PGS.TS Huỳnh Văn Thới tổng kết Hội thảo Khoa học

Hội thảo đã diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở và xây dựng, chủ đề của Hội thảo đặt ra là thiết thực và phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Phân viện và Học viện trong tình hình mới./.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.