Hội thảo khoa học về “Xây dựng bộ tài liệu các chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh”

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2019 được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia giao, sáng 27/5/2019, Tọa đàm khoa học với chủ đề “Xây dựng bộ tài liệu các chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh” đã được tổ chức dưới sự chủ trì của TS. Hà Quang Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo Phân viện, PGS.TS Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo Phân viện, lãnh đạo các đơn vị và các giảng viên của Phân viện tham dự.

Hội thảo khoa học Xây dựng tài liệu _ 1Hội thảo khoa học Xây dựng tài liệu _ 2TS. Hà Quang Thanh và PGS.TS Huỳnh Văn Thới chủ trì Hội thảo Khoa học

Hội thảo khoa học Xây dựng tài liệu _ 3Toàn cảnh Hội thảo Khoa học

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo khoa học, TS. Hà Quang Thanh đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc các nội dung Hội thảo của các thành viên Ban soạn thảo và đội ngũ giảng viên tại Phân viện, trong đó nhấn mạnh sự chuyển đổi mô hình tổ chức mới của Học viện và Phân viên theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ đã tác động rất lớn đến công tác đào tạo bồi dưỡng của Phân viện và đòi hỏi Phân viện phải có sự điều chỉnh phù hợp để thích ứng với sự thay đổi này và tiếp tục duy trì phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và nhu cầu của xã hội đặt ra. Việc xây dựng bộ tài liệu các chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng lần này được xuất phát từ nhu cầu thực tế của Phân viện và được xây dựng theo quy trình chặt chẽ (dự thảo – lấy ý kiến – giảng dạy thử – điều chỉnh dự thảo – tiếp tục lấy ý kiến – hoàn chỉnh dự thảo – xuất bản) cùng sự giám sát của Ban Biên tập nhằm đạt được kết quả cuối cùng với sản phẩm đạt chất lượng và phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, Hội thảo này là một phần quan trọng của quy trình đó cần sự tập trung cao về trí tuệ trong tham gia để hoàn thiện dự thảo bộ tài liệu theo yêu cầu đặt ra.

Hội thảo khoa học Xây dựng tài liệu _ 4TS. Hà Quang Thanh phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo Khoa học

Tại Hội thảo, đã 19 báo cáo tham luận được gửi tới Hội thảo cùng nhiều báo cáo thẩm định của các Bộ môn về các nội dung của bộ tài liệu và nhiều ý kiến tham gia phản biện của các giảng viên, các nhà khoa học đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề đặt ra đối với hoàn chỉnh bộ tài liệu này như kỹ năng xử lý điểm nóng trong công tác tôn giáo, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự trong cơ quan hành chính nhà nước, kỹ năng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo v.v….

Hội thảo khoa học Xây dựng tài liệu _ 5TS. Mai Đình Lâm – Trưởng Bộ môn TCC và QLNN về Kinh tế báo cáo phản biện

Hội thảo khoa học Xây dựng tài liệu _ 6PGS.TS Tạ Thị Thanh Tâm – Trưởng Bộ môn VB và CNHC báo cáo phản biện

Hội thảo khoa học Xây dựng tài liệu _ 7TS. Phan Anh Hè – Trưởng Bộ môn QLNN về Xã hội báo cáo phản biện

Hội thảo khoa học Xây dựng tài liệu _ 8TS. Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng Bộ môn NNPL và LLCS báo cáo phản biện

Hội thảo khoa học Xây dựng tài liệu _ 9ThS. Trần Anh Hùng – Trưởng Bộ môn HCH và TCNS báo cáo phản biện

Hội thảo khoa học Xây dựng tài liệu _ 10ThS. Nguyễn Ngọc Toán – Phó Trưởng phòng NCKH và HTQT báo cáo phản biện

Hội thảo khoa học Xây dựng tài liệu _ 11TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo – Bồi dưỡng phát biểu

Hội thảo khoa học Xây dựng tài liệu _ 12ThS. Nguyễn Đặng Phương Truyền báo cáo phản biện

Hội thảo khoa học Xây dựng tài liệu _ 13ThS. Lê Văn Phúc báo cáo phản biện

Tổng kết Hội thảo, PGS.TS Huỳnh Văn Thới đã đánh giá chung là bộ tài liệu đã cơ bản được hoàn thành trong điều kiện thời gian và nguồn kinh phí có hạn. Theo đó, các báo cáo thẩm định đã làm rõ từng nội dung của bộ tài liệu về tính phù hợp, mức độ đáp ứng yêu cầu, tính khoa học, cách trình bày diễn đạt cùng các khuyến nghị, nhất là đã nêu ra những bất cập trong việc soạn thảo tài liệu như kinh nghiệm thực tiễn của của bài giảng trong xử lý tình huống, phân loại các đối tượng trong giảng dạy chuyên đề phù hợp với từng nội dung, thời gian để hoàn chỉnh bộ tài liệu là có hạn nên đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của từng thành viên Ban Biên tập, đội ngũ giảng viên trong công việc để hoàn thành việc xuất bản sớm bộ tài liệu này đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng kỹ năng của Phân viện và các đối tượng đào tạo.

Hội thảo khoa học Xây dựng tài liệu _ 14PGS.TS Huỳnh Văn Thới tổng kết Hội thảo Khoa học

Hội thảo đã diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở và xây dựng, chủ đề của Hội thảo đặt ra là thiết thực và phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Phân viện và Học viện trong tình hình mới./.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.