Họp giao ban công tác tháng 4 năm 2021 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng  23/4/2021, tại Phòng A.206, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tiến hành họp giao ban công tác tháng 4 năm 2021.

Cuộc họp do TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia chủ trì.

IMG_5308

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu chỉ đạo

Tham dự cuộc họp có TS. Hà Quang Thanh – Giám đốc Phân viện; PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc Phân viện; PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Học viện; TS. Vũ Duy Duẩn – Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính;  TS. Nguyễn Thu Thủy – Phó trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính; Lãnh đạo các đơn vị  và đại diện tổ chức đoàn thể tại Phân viện.

ThS. Nguyễn Văn Thanh – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính trình bày Dự thảo báo cáo công tác tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 năm 2021. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, quản trị cơ sở vật chất, phát hành tài liệu và công tác đoàn thể trong tháng 4 cơ bản đảm bảo các yêu cầu về tiến độ, chất  lượng. Trong tháng 5, Phân viện tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã được lãnh đạo Học viện thông qua.

Tại buổi họp, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Học viện thông tin thêm về các công việc Học viện đang và sẽ triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi họp, TS. Đặng Xuân Hoan  đánh giá cao tính chấp hành, chủ động, đoàn kết và tốc độ thực hiện nhiệm vụ của Phân viện trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận những kết quả nổi bật như công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo sau đại học. Giám đốc Học viện cũng cảm ơn ban lãnh đạo Phân viện, Đảng ủy Bộ phận, các chi ủy, lãnh đạo các đơn vị và đoàn thể đã thực hiện tốt công việc. Giám đốc chỉ đạo nhiệm vụ tiếp theo Phân viện cần khẩn trương thực hiện gồm công tác mở các lớp bồi dưỡng, sắp xếp nhân sự và tổ chức các đơn vị phù hợp với các quy định hiện hành, phối hợp với địa phương tổ chức tốt công tác chuẩn bị Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.