Họp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Mừng xuân mới Quý Mão 2023, sáng 30/01/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt đầu xuân.

Tại buổi gặp mặt có sự tham gia của: PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Quyền Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; các Phó Giám đốc Học viện: TS. Nguyễn Đăng Quế, PGS.TS. Lương Thanh Cường; TS. Phạm Quang Huy – Nguyên Phó Giám đốc Học viện cùng lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo một số khoa, ban của Học viện.

Về phía Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh có: PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện; TS. Trương Cộng Hòa, Quyền Giám đốc Phân hiệu Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh (thời điểm trước 01/01/2023); TS. Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học Nội vụ Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh (thời điểm trước 01/01/2023); toàn thể lãnh đạo các đơn vị, viên chức, người lao động của Phân viện.

Bản sao của 2-1

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Quyền Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu chúc mừng năm mới Quý Mão 2023

Phát biểu tại buổi họp mặt, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Quyền Giám đốc Học viện gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới viên chức, người lao động đã và đang công tác tại Phân viện. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể viên chức và người lao động đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để Phân viện nói riêng, Học viện nói chung ổn định và phát triển bền vững, ghi nhận những kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022. Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình phát triển của Học viện, cụ thể: Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia; năm đầu tiên thực hiện Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ; Việc vận hành Học viện trong điều kiện mới có nhiều thuận lợi cùng những khó khăn, thách thức, đòi hỏi cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Học viện phải cố gắng nỗ lực, đồng thuận để sớm ổn định và hoạt động đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Quyền Giám đốc Nguyễn Bá Chiến tin tưởng tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động của Phân viện tiếp tục kế thừa và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, đồng tâm, đồng lòng, phấn đấu thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2023 gồm các nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Xây dựng chiến lược phát triển Học viện giai đoạn 2030, tầm nhìn 2045, xác định tầm nhìn dài hạn, những giá trị cốt lõi, sứ mệnh của Học viện, phù hợp với chiến lược trong giai đoạn mới và Phân viện cần phấn đấu để hướng đến xây dựng thành Học viện khu vực; (2) Xây dựng hệ thống các quy định, quy chế làm cho việc tổ chức hoạt động của Học viện và Phân viện; (3) Sắp xếp đội ngũ viên chức quản lý, viên chức và người lao động để tạo thành một bộ máy đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (4) Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo hướng lấy người học làm trung tâm, nâng cao chất lượng phục vụ người học; (5) Chú trọng xây dựng phát triển văn hóa Học viện, Phân viện trên cơ sở kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp, phù hợp với giai đoạn phát triển mới, tạo động lực phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới; (6) Nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ viên chức và người lao động Học viện nói chung và Phân viện nói riêng.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phụ trách Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng năm mới đến toàn thể lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, viên chức và người lao động Phân viện.

Bản sao của 2-2

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện phát biểu

Thay mặt tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Học viện đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với Phân viện; cảm ơn những nỗ lực vượt bậc của tập thể giúp Phân viện thực hiện được nhiều kết quả vượt trội so với năm trước; Đồng chí tin tưởng tập thể Phân viện sẽ tiếp nối những kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được, tổng hợp sức mạnh của Phân viện và Phân hiệu trước đây, đoàn kết nhất trí vượt lên mọi thách thức khó khăn, tiến tới mục đích, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2023; Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện gửi tới lãnh đạo Học viện, tập thể viên chức và người lao động của Phân viện lời chúc năm mới sức khỏe dồi dào, hanh thông mọi việc và thành công trên tất cả lĩnh vực.

Bản sao của 2-3

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện phát biểu

Buổi họp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023 tại Phân viện diễn ra trong không khí trang trọng, hân hoan, ngắn gọn và tiết kiệm, tạo tinh thần phấn khởi cho tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động của Phân viện sẵn sàng làm việc ngay sau kỳ nghỉ Xuân Quý Mão.

Một số hình ảnh tại buổi họp mặt:

Bản sao của 2-6

Bản sao của 2-5

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện, Phân viện và đại diện các đơn vị của Phân viện nhận lì xì đầu Xuân

Bản sao của 2-4

Bản sao của 2-8

Viên chức và người lao động tại Phân viện nhận lì xì đầu Xuân

Bản sao của 3-1

Bản sao của 3-2

Bản sao của 3-3

Bản sao của 3-4

Bản sao của 3-5

Cá nhân nhận phần quà bốc thăm trúng thưởng may mắn đầu năm

Bản sao của 2-7

Quang cảnh buổi gặp mặt đầu xuân

Bản sao của 2-11

Bản sao của 2-12

Bản sao của 2-10

Bản sao của 1-1

Bản sao của 1-2

 Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.