Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 1/2023

Sáng 09/5/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 1/2023 cho 56 cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương. 

Dự lễ khai giảng có PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện nhấn mạnh về mục tiêu và ý nghĩa của khóa học đồng thời lời chúc mừng tốt đẹp của Lãnh đạo Phân viện đến học viên Khóa 1 năm 2023.

_hinh 01

     PGS.TS. Huỳnh Văn Thới phát biểu khai giảng

Học viên Thái Kim Phong đại diện học viên lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 1/2023 phát biểu gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để các học viên tham gia khóa bồi dưỡng, được trang bị và cập nhật những kiến thức và kỹ năng có giá trị thực tiễn trong công việc.

hinh 02 (1)

Học viên Thái Kim Phong phát biểu 

Tin bài: Phòng NCKH&TV

 

Comments are closed.