Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tôn giáo khóa 2 năm 2023

Sáng 08/5/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tôn giáo khóa 2 cho gần 70 học viên là cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo của các tỉnh phía Nam.

Tham dự lễ khai giảng có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Phân viện. TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng công bố Quyết định mở lớp và khẳng định về ý nghĩa cũng như nội dung của khóa học.

Lớp TG.A.Tài

TS. Nguyễn Thế Tài công bố Quyết định mở lớp

Học viên Nguyễn Minh Châu thay mặt lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tôn giáo khóa 2 cảm ơn lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh và khẳng định sẽ cố gắng học tập thật hiệu quả để đem kiến thức được truyền đạt áp dụng trong thực tiễn.

HV.TG

Học viên Nguyễn Minh Châu thay mặt lớp phát biểu

Tin bài: Phòng NCKH&TV

Comments are closed.