Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tôn giáo tại Phân viện Học viện TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 810/QĐ-HCQG ngày 29/4/2020 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 18/5/2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tôn giáo với sự tham dự của TS.GVCC.Hà Quang Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, TS.GVCC.Ngô Văn Trân – nguyên Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế (giảng viên chuyên đề của lớp), TS.Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng Quản lý đào tạo bồi dưỡng, đại diện lãnh đạo một số đơn vị và gần 50 Học viên tham gia lớp học này.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tôn giáo _ 1Toàn cảnh Lễ khai giảng

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tôn giáo _ 2Đại biểu và Học viên tham dự Lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Hà Quang Thanh hoan nghênh tất cả các Học viên đã sắp xếp thời gian, công việc để tham gia lớp học này, đồng thời nêu rõ mục đích, yêu cầu của lớp học là nâng cao kiến thức, năng lực kỹ năng, nghiệp vụ tôn giáo với ba trụ cột chính đó là kiến thức, kỹ năng và thái độ nên đòi hỏi các Học viện cần có sự tiếp cận phù hợp nhằm đạt yêu cầu của lớp học đề ra. Về phần mình, Phân viện luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Học viên học tập, nghiên cứu để lớp học đạt kết quả tốt nhất.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tôn giáo _ 3TS. Hà Quang Thanh phát biểu khai giảng

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, TS. Nguyễn Thế Tài đã công bố các quyết định liên quan đến lớp học. Theo đó, trong gần 01 tuần tập trung học tập tại Phân viện, Học viên sẽ được truyền đạt và tiếp thu nội dung với 08 chuyên đề kiến thức và kỹ năng và hoàn thành 01 bài thu hoạch khi kết thúc lớp học. Kết thúc lớp học Học viên sẽ được cấp Chứng chỉ nếu đáp ứng đủ điều kiện của lớp học đề ra.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tôn giáo _ 4TS. Nguyễn Thế Tài công bố các quyết định mở lớp

Lễ khai giảng diễn ra nghiêm túc với không khí phấn khởi và sau Lễ khai giảng các Học viên đã bắt đầu vào học các chuyên đề theo kế hoạch đề ra./.

                                                          Tin bài: Phòng NN-TH&TT-TV

Comments are closed.