Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Huyện và tương đương khóa 9/2020 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 16/8/2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Huyện và tương đương khóa 9/2020 với sự tham dự của TS. Hà Quang Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo Bồi dưỡng, đại diện lãnh đạo một số đơn vị và các học viên tham gia lớp học.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Huyện và tương đương khóa 9 2020 - 1Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Huyện và tương đương khóa 9 2020 - 2Các đại biểu và Học viên tham dự Lễ khai giảng

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Học viện, TS. Nguyễn Thế Tài công bố các quyết định liên quan đến lớp học.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Huyện và tương đương khóa 9 2020 - 3TS. Nguyễn Thế Tài công bố các quyết định mở lớp

Phát biểu tại Lễ khai giảng khóa học, TS. Hà Quang Thanh hoan nghênh tất cả các học viên đã sắp xếp thời gian, công việc để tham gia lớp học này, đồng thời nêu rõ mục đích, yêu cầu của khóa học. Ngoài việc học trên lớp, học viên cần phải tự nghiên cứu và đi thực tế  để làm rõ hơn các nội dung học trên lớp. Vì vậy đòi hỏi các học viên cần có sự tiếp cận phù hợp và thái độ học tập nghiêm túc nhằm đạt yêu cầu của khóa học đề ra. Phân viện luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học viên học tập, nghiên cứu để đạt kết quả tốt nhất.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Huyện và tương đương khóa 9 2020 - 4TS.  Hà Quang Thanh phát biểu tại Lễ khai giảng

Lễ khai giảng diễn ra nghiêm túc với không khí phấn khởi.

                                                          Tin bài: Phòng NN-TH&TT-TV

Comments are closed.