Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Phòng khóa I năm 2019 tại Phân viện TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 1505/QĐ-HCQG ngày 14/5/2019 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Phòng tại Phân viện TP. Hồ Chí Minh, sáng ngày 15/5/2019, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Phòng khóa I năm 2019 với sự tham dự của PGS.TS Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh,  TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo bồi dưỡng, đại diện lãnh đạo một số đơn vị và gần 40 Học viên tham gia lớp học này.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Phòng khóa I _ 1Toàn cảnh Lễ khai giảng

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Phòng khóa I _ 2Các đại biểu và Học viên tham dự Lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng khóa học, PGS.TS Huỳnh Văn Thới hoan nghênh tất cả các Học viên đã sắp xếp thời gian, công việc để tham gia lớp học này, đồng thời nêu rõ mục đích, yêu cầu của khóa học là nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cán bộ nguồn cấp Phòng với ba trụ cột chính đó là kiến thức, kỹ năng và thái độ phục vụ, trong đó đặc biệt là Học viên của Lớp này lại chủ yếu là cán bộ quản lý cấp Phòng và cán bộ thuộc diện quy hoạch cấp Phòng hiện đang công tác tại Phân viện TP. Hồ Chí Minh  nên đòi hỏi các Học viện cần có sự thu xếp công việc và có cách tiếp cận cho phù hợp nhằm đạt yêu cầu của khóa học đề ra. Về phần mình, Phân viện luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Học viên học tập, nghiên cứu để khóa học đạt kết quả tốt nhất.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Phòng khóa I _ 3PGS.TS Huỳnh Văn Thới phát biểu khai giảng

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, TS. Nguyễn Thế Tài đã công bố các quyết định liên quan đến lớp học. Theo đó, trong thời gian hơn 01 tháng (từ ngày 15/5/2019 đến 17/6/2019)  Học viên sẽ được truyền đạt và tiếp thu nội dung với 8 chuyên đề kiến thức và kỹ năng, 02 báo cáo chuyên đề, 02 bài kiểm tra, 01 bài thu hoạch cuối khóa học. Kết thúc khóa học Học viên sẽ được cấp Chứng chỉ nếu đáp ứng đủ điều kiện của khóa học đề ra.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Phòng khóa I _ 4TS. Nguyễn Thế Tài công bố các quyết định mở lớp

Lễ khai giảng diễn ra nghiêm túc với không khí phấn khởi và sau khai giảng các Học viên đã bắt đầu vào học các chuyên đề theo chương trình kế hoạch khóa học được duyệt./.

                                                          Tin bài: Phòng NN-TH & TT-TV

Comments are closed.