Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Thực hiện Quyết định số 3042/QĐ-HCQG, ngày 25 tháng 10 năm 2021 về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận, sáng ngày 01/11/2021, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến.

Dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh cùng 103 học viên.

ThS. Đồng Thị Doan, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng đã tuyên bố lý do, giới thiệu các đại biểu tham dự và công bố các quyết định liên quan đến lớp học.

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Phân viện, TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng phát biểu chào mừng các học viên tham gia khóa bồi dưỡng; khẳng định vai trò của công tác bồi dưỡng với mục tiêu trang bị, cập nhật kiến thức và các kỹ năng về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi công việc để góp phần nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. TS. Nguyễn Thế Tài cũng bày tỏ sự tin tưởng các học viên sẽ cùng nhau nỗ lực tích lũy cho mình những kiến thức và kinh nghiệm bổ ích trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được nghiên cứu và học tập vào công tác.

Picture1

TS. Nguyễn Thế Tài phát biểu

Đại diện tập thể lớp, học viên Nguyễn Quang Thịnh phát biểu đã cảm ơn Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận và Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh  quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Thuận tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài và cam kết sẽ tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc để đạt kết quả cao nhất.

Picture2

Học viên Nguyễn Quang Thịnh phát biểu

Picture3Toàn cảnh Lễ khai giảng trực tuyến

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

Comments are closed.