Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo hình thức học trực tuyến (online) tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 1011/QĐ-HCQG, ngày 19/4/2022 về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo hình thức học trực tuyến tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 20/4/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng. Dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh; ThS. Trần Thị Tố Uyên, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức – Cán bộ, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; một số lãnh đạo Phòng và Bộ môn tại Phân viện, cùng 125 học viên.

Hinh 1-1 (1)

ThS. Đỗ Khánh Phương, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng tuyên bố lý do, giới thiệu các đại biểu tham dự và công bố các quyết định liên quan đến lớp học.

Hinh 2-3 (1)

ThS. Đỗ Khánh Phương tuyên bố lý do, giới thiệu các đại biểu

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Phân viện, TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng phát biểu chào mừng học viên và khách mời, đồng thời nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và các kỹ năng thực thi công việc để phục vụ công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. TS. Nguyễn Thế Tài bày tỏ mong muốn các học viên hãy luôn ý thức mục đích của việc tham gia lớp bồi dưỡng như trên, tích cực học tập, nghiên cứu, tham gia trao đổi kinh nghiệm thực tế. Đồng chí đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan đến việc quản lý Lớp cần phải bám sát tình hình học tập của Lớp, hỗ trợ tối đa về mặt kỹ thuật, điều phối lịch giảng phù hợp để các học viên của Lớp hoàn thành khóa học tốt đẹp. 

Hinh 2-5 (1)

TS. Nguyễn Thế Tài phát biểu

Đại diện tập thể Lớp, học viên Trịnh Thanh Đèo cảm ơn Lãnh đạo Học viện, lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã quan tâm chỉ đạo mở lớp, đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng và cam kết sẽ tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc để đạt chất lượng cao nhất.

Hinh 2-8 (1)

Học viên Trịnh Thanh Đèo phát biểu

Hinh 1-4 (1)

Quang cảnh Lễ khai giảng trực tuyến

Lễ khai giảng diễn ra nghiêm túc trong không khí phấn khởi./. 

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

 

Comments are closed.