Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo hình thức học trực tuyến tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 2837/QĐ-HCQG, ngày 15 tháng 10 năm 2021 về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo hình thức học trực tuyến tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 21/10/2021, Phân viện đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng. Dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, một số lãnh đạo Phòng và Bộ môn tại Phân viện, cùng 55 học viên.

ThS. Đặng Thị Thu Phương, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng  đã tuyên bố lý do, giới thiệu các đại biểu tham dự và công bố các quyết định liên quan đến lớp học.

Picture1

ThS. Đặng Thị Thu Phương tuyên bố lý do, giới thiệu các đại biểu

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Phân viện, TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng phát biểu chào mừng học viên và khách mời, đồng thời nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và các kỹ năng thực thi công việc để phục vụ công dân, tổ chức ngày càng tốt hơn. TS. Nguyễn Thế Tài bày tỏ mong muốn các học viên hãy luôn ý thức mục đích của việc tham gia lớp bồi dưỡng như trên, tích cực học tập, nghiên cứu, tham gia trao đổi kinh nghiệm thực tế. Đồng chí nghị các đơn vị và cá nhân liên quan đến việc quản lý Lớp cần phải bám sát tình hình học tập của Lớp, hỗ trợ tối đa về mặt kỹ thuật, điều phối lịch giảng phù hợp để các học viên  hoàn thành khóa học tốt đẹp.

Picture2

TS. Nguyễn Thế Tài phát biểu

 Đại diện tập thể lớp, học viên Trần Nghĩa Dũng đã cảm ơn Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã quan tâm chỉ đạo mở Lớp, đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của công chức, viên chức từ các địa phương phía Nam và cam kết sẽ tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc để đạt chất lượng cao nhất.

Picture3

Học viên Trần Nghĩa Dũng phát biểu

Picture4

Quang cảnh Lễ khai giảng

Lễ khai giảng diễn ra nghiêm túc trong không khí phấn khởi. 

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.