Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương tương tại Phân viện TP. Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 1424/QĐ-HCQG ngày 06/5/2019 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 09/5/2019, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương với sự tham dự của TS. Hà Quang Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh,  TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng Quản lý đào tạo bồi dưỡng, đại diện lãnh đạo một số đơn vị và gần 40 Học viên tham gia lớp học này.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương tương _ 1Toàn cảnh Lễ khai giảng

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương tương _ 2Các đại biểu và học viên tham dự Lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Hà Quang Thanh hoan nghênh tất cả các Học viên đã sắp xếp thời gian, công việc để tham gia lớp học này, đồng thời nêu rõ mục đích, yêu cầu của khóa học là nâng cao năng lực quản lý nhà nước của nguồn nhân lực cấp Sở và tương đương với ba trụ cột chính đó là kiến thức, kỹ năng và thái độ, ngoài việc học trên lớp thì Học viên còn cần phải tự nghiên cứu và đi thực tế cùng đề án cuối khóa để làm rõ hơn các nội dung học trên lớp nên đòi hỏi các Học viện cần có sự tiếp cận phù hợp và thái độ học tập nghiêm túc nhằm đạt yêu cầu của khóa học đề ra. Về phần mình, Phân viện luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Học viên học tập, nghiên cứu để khóa học đạt kết quả tốt nhất.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương tương _ 3TS. Hà Quang Thanhi phát biểu khai giảng

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, TS. Nguyễn Thế Tài công bố các quyết định liên quan đến lớp học. Theo đó, Học viên sẽ tiếp thu các nội dung gồm 09 chuyên đề kiến thức và kỹ năng, 02 báo cáo chuyên đề, 02 bài kiểm tra, 01 kỳ thực tế và làm đề án cuối khóa học.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương tương _ 4TS. Nguyễn Thế Tài công bố các quyết định mở lớp

Lễ khai giảng diễn ra nghiêm túc với không khí phấn khởi và sau khai giảng các Học viên bắt đầu ngay việc học tập với các bài giảng chuyên đề theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

                                                          Tin bài: Phòng NN-TH&TT-TV

Comments are closed.