Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ khóa 10/2022 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022 của Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 23/5/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khoá 10/2022.

Tham dự Lễ Khai giảng có PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng; ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng cùng 32 học viên.

hinh 2-3

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh định hướng đổi mới trong công tác đào tạo bồi dưỡng là chuyển hướng từ cung cấp những gì Học viện có sang đào tạo theo nhu cầu người học đáp ứng yêu cầu công tác; Mục đích của khóa học nhằm giúp học viên cập nhật, nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp vụ để thực hiện chức trách nhiệm vụ một cách tốt hơn, có khả năng định hướng và tìm kiếm giải pháp hoàn thành tốt công việc quản lý của cơ quan, đơn vị. Rèn luyện các kỹ năng cần thiết để thực hiện vai trò tham mưu trong đề xuất các chính sách, quy định pháp luật cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như quản lý của các Bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, hoàn thiện các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định để phục vụ công tác phát triển, quy hoạch cán bộ góp phần thực hiện Nghị quyết của Đảng, các quy định của Nhà nước liên quan đến công tác bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức nói chung và lãnh đạo quản lý cấp vụ nói riêng; Lưu ý học viên tuân thủ kỷ luật lớp học, có sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn.

Thay mặt tập thể Lớp, học viên Lê Quang Đồng, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam Văn phòng Quốc hội phát biểu cảm ơn Lãnh đạo Học viện, Phân viện và lãnh đạo các đơn vị đã tạo điều kiện cho học viên tham gia khóa học. Thay mặt tập thể Lớp đồng chí cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế để lớp học đạt kết quả cao nhất.

Buổi lễ khai giảng diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi./.

Một số hình ảnh tại Lễ Khai giảng:

Hinh 1-4

Đại biểu dự Lễ Khai giảng

hinh 2-2

TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng công bố Quyết định tổ chức Lớp

hinh 2-5Học viên Lê Quang Đồng, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam Văn phòng Quốc hội phát biểu 

hinh 2-1

ThS. Hoàng Hồng Nhung, Chuyên viên, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng giới thiệu đại biểu và Chương trình Lễ Khai giảng

hinh 1-2

Quang cảnh Lễ Khai giảng

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.