Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 39/2020 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 2940/QĐ-HCQG, ngày 18/9/2020 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 20/9/2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 39/2020 với sự tham dự của TS. Hà Quang Thanh, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng; ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng; Đại diện lãnh đạo một số đơn vị và 78  học viên.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương 39 2020 _ 1Quang cảnh Lễ khai giảng

Tại Lễ khai giảng, TS. Nguyễn Thế Tài đã công bố quyết định mở lớp. Theo chương trình học, các học viên sẽ được đội ngũ giảng viên của Học viện trình bày, trao đổi hai phần gồm: Kiến thức chung và Kỹ năng lãnh đạo quản lý với các chuyên đề: Nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo, quản lý cấp vụ; Dân chủ, pháp quyền, minh bạch trong hoạt động công vụ; Quản lý Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Các yếu tố tác động đến hoạt động của lãnh đạo, quản lý cấp vụ; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý gồm các chuyên đề kỹ năng tư duy chiến lược; tham mưu hoạch định và đánh giá chính sách công; tham mưu về pháp luật theo ngành và lĩnh vực;… Sau đó, các học viên sẽ đi thực tế và làm bài kiểm tra với bài thu hoạch cuối khóa.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương 39 2020 _ 2TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng công bố Quyết định mở lớp

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS. Hà Quang Thanh chào mừng tất cả các học viên, đồng thời nêu rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của khóa học. Khóa học được tổ chức nhằm giúp các học viên là các cán bộ lãnh đạo cấp Vụ và tương đương được tiếp cận với hệ thống kiến thức cần thiết với vị trí lãnh đạo quản lý đương nhiệm, qua đó nâng cao nhận thức, phát triển tư duy chiến lược, kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng; góp phần cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng công việc.  Học viên cần có sự tiếp cận phù hợp và thái độ học tập nghiêm túc nhằm đạt được yêu cầu của khóa học đề ra. Về phía Phân viện luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học viên học tập, nghiên cứu để đạt kết quả tốt nhất.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương 39 2020 _3 TS.  Hà Quang Thanh, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu

Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương 39 2020 _4Toàn cảnh Lễ khai giảng

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.