Khai mạc Lớp phổ biến, giáo dục pháp luật cho viên chức, người lao động tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, sáng ngày 26/5/2022, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức khai mạc Lớp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 cho viên chức, người lao động đang làm việc tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự khai mạc có Thiếu tướng Phạm Văn Vinh – Phó Cục trưởng, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an; PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; TS. Hà Quang Thanh – nguyên Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; ThS. Lê Hoàng Anh – Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Hành chính Quốc gia cùng lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể và viên chức, người lao động của Phân viện.

Nội dung tập huấn gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực trạng lộ bí mật nhà nước và những vấn đề cần chú ý trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay; 

Phần thứ hai: Quán triệt nội dung công văn số 268-CV/BCSĐ ngày 04/4/2022 của Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Nội vụ; công văn số 1613/BNV-VP ngày 21/4/2022 của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực nội vụ; Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam.

Hình ảnh buổi khai mạc và tập huấn

hinh 2-3

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu

hinh 2-5

Thiếu tướng Phạm Văn Vinh – Phó Cục trưởng, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an trình bày nội dung tập huấn

hinh 2-2

ThS. Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng, Phòng TC-HC tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

hinh 1-1 hinh 1-4

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

Comments are closed.