Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 15 năm 2022 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 09/12/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 15/2022.

Tham dự Lễ bế giảng có TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng; lãnh đạo các Phòng và Bộ môn của Phân viện; chuyên viên quản lý lớp cùng 55 học viên của Lớp bồi dưỡng.

2-2

Chuyên viên Nguyễn Tự Do báo cáo tổng kết Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 15 năm 2022

Trong Báo cáo tổng kết, Chuyên viên Nguyễn Tự Do (Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng) cho biết Lớp bồi dưỡng được Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức tại Phân viện, bắt đầu học tập từ ngày 06/10/2022 đến ngày 28/10/2022. Trong quá trình học tập, 55 học viên đã được nghe giới thiệu 10 chuyên đề trong đó có 08 chuyên đề giảng dạy, 02 chuyên đề báo cáo, 01 bài kiểm tra và 01 ngày đi nghiên cứu thực tế. Kết thúc khóa bồi dưỡng, 55/55 học viên (100%) đã hoàn thành chương trình và được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cấp chứng chỉ, trong đó có 06 học viên đạt thành tích cao trong học tập và có tinh thần, thái độ học tập tốt, chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập, được tập thể lớp thống nhất đề nghị Giám đốc Học viện khen thưởng.

2-3

ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy công bố các Quyết định

Tại Lễ bế giảng, ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng công bố Quyết định số 4206/QĐ-HCQG ngày 22/11/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc cấp chứng chỉ cho học viên lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 15/2022, tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 4276/QĐ-HCQG ngày 25/11/2022 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc khen thưởng học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 15/2022 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt thành tích cao trong học tập.

2-5

2-6

2-7

TS. Nguyễn Thế Tài trao chứng chỉ cho học viên

2-8

TS. Nguyễn Thế Tài trao giấy khen cho các học viên được khen thưởng

Phát biểu tại Lễ bế giảng, TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng khẳng định khóa học đã đạt mục đích cập nhật kiến thức, trang bị kỹ năng, nâng cao năng lực đội ngũ công chức lãnh đạo cấp sở trong công tác quản lý, điều hành và tham mưu; chuẩn hóa đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp sở; cung cấp nhiều kiến thức thực tiễn có giá trị vận dụng cao trong thực thi công vụ. TS. Nguyễn Thế Tài nhiệt liệt biểu dương những kết quả học viên đã đạt được trong khóa bồi dưỡng, sự nỗ lực cố gắng của từng học viên đã hoàn thành tốt nội dung khóa học với nội dung kiến thức phong phú trong một khoảng thời gian ngắn; biểu dương đội ngũ quản lý lớp và các đơn vị hỗ trợ đã tích cực thực hiện nhiệm vụ góp phần cho sự thành công của khóa học.

2-4

TS. Nguyễn Thế Tài phát biểu

Tại Lễ bế giảng, học viên Nguyễn Thị Mộng Thu – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai, đại diện học viên Lớp bồi dưỡng bày tỏ sự vui mừng, vinh dự khi hoàn thành khóa bồi dưỡng; Gửi lời cảm ơn các giảng viên, cán bộ trực tiếp quản lý Lớp, lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo các đơn vị chủ quản đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các học viên hoàn thành tốt khóa học. Đồng thời, học viên Nguyễn Thị Mộng Thu đại diện tập thể Lớp hứa sẽ vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn công việc một cách hiệu quả, sáng tạo.

Một số hình ảnh tại Lễ Bế giảng:

2-9

Đại diện lớp bồi dưỡng tặng hoa tri ân Lãnh đạo, giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia

1-2

Quang cảnh buổi Lễ

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.