Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 10 năm 2022 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 29/7/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 10/2022.

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh dự và phát biểu bế giảng Lớp bồi dưỡng.

Tham dự Lễ bế giảng có TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh và 30 học viên của Lớp bồi dưỡng.

Bản sao của hinh 2-1

ThS. Hoàng Hồng Nhung báo cáo tổng kết Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 10 năm 2022

Trong Báo cáo tổng kết, ThS. Hoàng Hồng Nhung, cán bộ quản lý Lớp cho biết, Lớp bồi dưỡng được Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức tại Phân viện, bắt đầu học tập từ ngày 23/3/2022 đến ngày 16/6/2022. Trong quá trình học tập, 30 học viên đã được nghe giới thiệu 15 chuyên đề (4 chuyên đề về kiến thức chung, 7 chuyên đề về kỹ năng cơ bản của lãnh đạo quản lý cấp vụ, 4 chuyên đề báo cáo thực tế và kinh nghiệm). Kết thúc khóa bồi dưỡng, 30/30 học viên (100%) đã hoàn thành chương trình và được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cấp chứng chỉ, cụ thể: 22 học viên xếp loại giỏi (73%), 08 học viên xếp loại khá (27%). Có 03 học viên đạt kết quả cao được Giám đốc Học viện khen thưởng.

Bản sao của Hinh 2-4

TS. Nguyễn Thế Tài công bố các Quyết định

Tại Lễ Bế giảng, TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng công bố Quyết định số 2033/QĐ-HCQG ngày 29/6/2022 về việc cấp chứng chỉ cho học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 10/2022, tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 2040/QĐ-HCQG  ngày 29/6/2022 về việc khen thưởng cho học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 10/2022, tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh (số lượng 03 học viên).

Bản sao của hinh 2-8

Bản sao của Hinh 2-9

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện trao giấy khen và phát biểu bế giảng Lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện khẳng định tầm quan trọng của việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay, do đó cần thiết phải tăng cường việc đổi mới chất lượng, nội dung, hình thức bồi dưỡng để đảm bảo yêu cầu đặt ra trong việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Đối tượng của Lớp học là lãnh đạo, quản lý cấp vụ và quy hoạch cấp vụ tham gia khóa bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và khả năng tham mưu, quản lý, điều hành của đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp vụ. PGS.TS. Huỳnh Văn Thới nhiệt liệt biểu dương những kết quả học viên đã đạt được trong khóa bồi dưỡng và mong muốn học viên tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục học tập, vận dụng trong thực tiễn để nâng cao hiệu quả công việc; Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, các cán bộ quản lý Lớp và học viên trong khóa bồi dưỡng.

Bản sao của Hinh 2-5Bản sao của Hinh 2-6Hinh 2-7

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện trao chứng chỉ cho học viên

Tại Lễ bế giảng, học viên Lê Quang Đồng, Phó Vụ trưởng, Vụ Công tác phía Nam, Văn phòng Quốc hội, đại diện học viên Lớp bồi dưỡng bày tỏ sự vui mừng, vinh dự khi tham gia Lớp học; Gửi lời cảm ơn các giảng viên, cán bộ trực tiếp quản lý Lớp, lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo các đơn vị chủ quản đã tạo điều kiện thuận lợi để các học viên hoàn thành tốt khóa học.

Bản sao của Hinh 2-10

Học viên Lê Quang Đồng, Phó Vụ trưởng, Vụ Công tác phía Nam, Văn phòng Quốc hội đại diện lớp phát biểu tại Lễ bế giảng.

Một số hình ảnh tại Lễ Bế giảng:

Bản sao của Hinh 2-3Bản sao của Hinh 1-2

Tin bài: P.NN-TH và TT-TV

Comments are closed.