Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 33/2020 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 30/12/2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương khóa 33/2020 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của TS. Hà Quang Thanh, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng; ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó trưởng Phòng Quản lý Đáo tạo và Bồi dưỡng; Đại diện lãnh đạo một số đơn vị và 34 học viên tham gia lớp học.   

aIMG_4896

 Quang cảnh Lễ bế giảng

Tại Lễ bế giảng, ThS. Đồng Thị Doan báo cáo tổng kết khóa học với kết quả 100% học viên đã hoàn thành nội dung và yêu cầu trong đó có 01 học viên xếp loại giỏi, 33 học viên xếp loại khá và được Giám đốc Học viện cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

aIMG_4853

ThS. Đồng Thị Doan báo cáo khóa học

TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng công bố Quyết định 4150-QĐ/HCQG ngày 14 tháng 12 năm 2020 về việc cấp chứng chỉ cho học viên lớp  Bồi dưỡng  lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương Khóa 33/2020 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh.

aIMG_4858

Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng công bố các Quyết định của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Phát biểu và trao chứng chỉ tại Lễ bế giảng, TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học gồm 04 chuyên đề về kiến thức chung, 07 chuyên đề về kỹ năng cơ bản của lãnh đạo quản lý cấp Vụ, 04 báo cáo chuyên đề về quản lý ngành, lĩnh vực và đi nghiên cứu thực tế.  Đồng thời, Quyền Giám đốc Phân viện biểu dương các học viên đã có tinh thần, thái độ chấp hành tốt quy chế học tập, tích cực tham gia các hoạt động của tập thể và 100% học viên được Giám đốc Học viện cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình khóa học theo quy chế học tập của Học viện. Đồng chí mong rằng sau khóa bồi dưỡng, học viên sẽ vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn một cách tốt nhất để mang lại hiệu quả trong công việc.

aIMG_4882

TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu

Thay mặt tập thể lớp, học viên Bùi Trọng Điển gửi lời tri ân đến các giảng viên đã tâm huyết truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cho học viên và cảm ơn lãnh đạo, viên chức, người lao động của Học viện, Phân viện đã tạo điều kiện tốt nhất giúp học viên hoàn thành khóa học.

Một số hình ảnh tại Lễ bế giảng:

aIMG_4898

 Học viên Bùi Trọng Điển thay mặt tập thể lớp phát biểu tri ân và tặng hoa 

aIMG_4875

aIMG_4878
TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trao chứng chỉ cho các học viên

aIMG_4905

Tập thể lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương Khóa 33/2020 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.