Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 5 năm 2022 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 07/10/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 5/2022.

Tham dự Lễ bế giảng có PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; lãnh đạo các Phòng và Bộ môn của Phân viện; chuyên viên quản lý lớp cùng 55 học viên của Lớp bồi dưỡng.

Bản sao của Hinh 2-1

ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng báo cáo tổng kết Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 5 năm 2022

Trong Báo cáo tổng kết, ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy, quản lý Lớp cho biết, Lớp bồi dưỡng được Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức tại Phân viện, bắt đầu học tập từ ngày 07/5/2022 đến ngày 30/6/2022. Trong quá trình học tập, 55 học viên đã được nghe giới thiệu 20 chuyên đề và 04 chuyên đề báo cáo của hai phần kiến thức nâng cao và kỹ năng. Kết thúc khóa bồi dưỡng, 55/55 học viên (100%) đã hoàn thành chương trình và được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia cấp chứng chỉ, cụ thể:  52 học viên xếp loại khá (94,55%), 03 học viên xếp loại trung bình (5,45%). Có 04 học viên đạt kết quả học tập khá, tinh thần, thái độ chấp hành quy chế học tập tốt, nhiệt tình tham gia các hoạt động của lớp. và được Giám đốc Học viện khen thưởng.

Bản sao của Hinh 2-2

TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng công bố các Quyết định.

Tại Lễ Bế giảng, TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng công bố Quyết định số 1922/QĐ-HCQG của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ngày 29/6/2022 về việc cấp chứng chỉ cho học viên lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 5/2022 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 1923/QĐ-HCQG của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia ngày 29/6/2022 về việc khen thưởng học viên lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 5/2022 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bản sao của Hinh 2-3 Bản sao của Hinh 2-4

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới trao chứng chỉ cho học viên
Bản sao của Hinh 2-5 Bản sao của Hinh 2-6 Bản sao của Hinh 2-7

TS. Nguyễn Thế Tài trao chứng chỉ cho học viên

Bản sao của Hinh 2-8

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới trao giấy khen cho các học viên được khen thưởng và phát biểu

Phát biểu tại Lễ bế giảng, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện khẳng định khóa học đã đạt mục đích cập nhật kiến thức, trang bị kỹ năng nâng cao năng lực đội ngũ công chức lãnh đạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế, gắn với quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền. Lớp đã có nhiều nỗ lực cố gắng để hoàn thành khóa học với kết quả cao, vận dụng kết hợp tốt phương pháp thuyết giảng với liên hệ thực tiễn. PGS.TS. Huỳnh Văn Thới nhiệt liệt biểu dương những kết quả học viên đã đạt được trong khóa bồi dưỡng và mong muốn các học viên có thể vận dụng sáng tạo các kiến thức và kỹ năng trong thực tiễn công việc, tiếp tục tìm hiểu học hỏi để nâng cao hiệu quả và chất lượng thực thi công vụ. 

Tại Lễ bế giảng, học viên Nguyễn Thái Bình, Phó Trưởng ban, Ban dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, đại diện học viên Lớp bồi dưỡng bày tỏ sự niềm vui hoàn thành khóa bồi dưỡng; đồng thời, gửi lời cảm ơn các giảng viên, cán bộ trực tiếp quản lý Lớp, lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo các đơn vị chủ quản đã tạo điều kiện thuận lợi để các học viên hoàn thành tốt khóa học với nhiều kiến thức bổ ích và có giá trị cao trong thực tiễn, theo đó sẽ vận dụng sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành ngày một tốt hơn để góp phần xây dựng địa phương và đơn vị ngày càng vững mạnh.

Bản sao của Hinh 2-10

Học viên Nguyễn Thái Bình, Phó Trưởng ban, Ban dân vận Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu phát biểu

Bản sao của Hinh 1-1 Bản sao của Hinh 1-2

Quang cảnh chung buổi lễ

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

Comments are closed.