Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Lớp Đại học Hành chính KS14-TC108, hình thức vừa làm vừa học, mở tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 23/QĐ-HCQG ngày 12/02/2020 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, chiều ngày 26/8/2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên của Lớp Đại học Hành chính KS14-TC108, văn bằng 1, hình thức vừa làm vừa học, mở tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp có TS. Hà Quang Thanh, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, đại diện lãnh đạo một số đơn vị, giảng viên và các tân cử nhân lớp KS14TC108.

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Lớp Đại học Hành chính KS14-TC108 _ 1TS. Hà Quang Thanh, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu

Tại buổi Lễ, TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng đã báo cáo tổng kết khóa học và công bố các quyết định công nhận cấp bằng tốt nghiệp cho 75 tân cử nhân của lớp Đại học Hành chính KS14-TC108.

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Lớp Đại học Hành chính KS14-TC108 _ 2TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng công bố các quyết định

Phát biểu tại Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp, TS. Hà Quang Thanh, Quyền Giám đốc Phân viện chúc mừng các tân cử nhân Đại học Hành chính KS14-TC108 đã hoàn thành  khóa học. Đồng thời mong muốn các tân cử nhân vận dụng kiến thức có được vào công tác chuyên môn của mình, góp phần xây dựng nền hành chính nước nhà càng ngày càng hiệu quả, minh bạch.

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Lớp Đại học Hành chính KS14-TC108 _ 3TS. Hà Quang Thanh, Quyền Giám đốc Phân viện trao bằng cho các tân cử nhân

Đại diện tân cử nhân của lớp KS14-TC108 phát biểu tri ân lãnh đạo Học viện, lãnh đạo Phân viện, giảng viên, cán bộ, nhân viên tại Phân viện đã nhiệt tình hỗ trợ, động viên để đạt được kết quả học tập tốt.

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Lớp Đại học Hành chính KS14-TC108 _ 4Đại diện tân cử nhân phát biểu

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng và phấn khởi.

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Lớp Đại học Hành chính KS14-TC108 _ 5Toàn cảnh buổi Lễ bế giảng

 Tin bài: Phòng NN – TH& TT – TV

Comments are closed.