Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 7 năm 2022 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 09/10/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 7 năm 2022.

Dự Lễ khai giảng có PGS.TS. Huỳnh Văn Thới – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo Bồi dưỡng Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh; ThS. Nguyễn Thị Tâm – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng theo chức danh lãnh đạo quản lý, Học viện Hành chính Quốc gia; chuyên viên quản lý lớp cùng 57 học viên lớp học.

Lễ Khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh và trực tuyến tại Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội.

Tại buổi Lễ, TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh công bố Quyết định số 3730/QĐ-HCQG của Học viện Hành chính Quốc gia ngày 06/10/2022 về việc Tổ chức lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 7/2022 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia.

Khóa bồi dưỡng kéo dài trong 2 tuần. Học viên sẽ nghiên cứu, học tập 08 chuyên đề và 02 chuyên đề báo cáo; sau đó đi thực tế, làm bài kiểm tra cuối khóa.

Bản sao của Hinh 2-2

TS. Nguyễn Thế Tài công bố quyết định mở lớp

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới, Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh hoan nghênh 57 học viên tham gia lớp học, đồng thời khẳng định mục tiêu của khóa bồi dưỡng là cập nhật, nâng cao kiến thức về hành chính nhà nước, các kỹ năng chuyên môn và quản lý phù hợp nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương, đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính trong bối cảnh hội nhập quốc tế và gắn với tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền. Phó Giám đốc phụ trách nhấn mạnh chương trình bồi dưỡng mới có trọng điểm là phần kỹ năng, qua đó giúp học viên tăng cường khả năng xử lý các thách thức, tình huống trong công việc; trang bị phương pháp tư duy và kỹ năng thực thi công vụ tương ứng theo một quy trình khoa học và hiệu quả. Với mô hình học kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, PGS.TS. Huỳnh Văn Thới đề nghị học viên thực hiện nghiêm túc lịch học, kỷ luật lớp học, chủ động nghiên cứu và tham gia thảo luận tích cực các chuyên đề với giảng viên, kết hợp nhiều phương pháp giữa nghe giảng lý thuyết với liên hệ với thực tiễn, đồng thời đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan đến việc quản lý lớp học cần phải theo sát tình hình học tập của Lớp, hỗ trợ tối đa cơ sở vật chất và kỹ thuật để kết thúc khóa học với kết quả tốt nhất.

Bản sao của Hinh 2-3

PGS.TS. Huỳnh Văn Thới phát biểu

Đại diện tập thể Lớp, học viên Trần Quốc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7, TP. Hồ Chí Minh phát biểu gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để các học viên tham gia khóa bồi dưỡng và cam kết các học viên tham gia khóa học tại cả hai điểm cầu Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ tuân thủ kỷ luật, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, chủ động tham gia phát biểu và trao đổi với giảng viên trong quá trình học tập để lớp học đạt kết quả tốt, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công việc một cách hiệu quả.

Bản sao của Hinh 2-4

Học viên Trần Quốc Xuân phát biểu

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng

Bản sao của Hinh 1-3

Đại biểu và học viên thực hiện nghi lễ chào cờ

Bản sao của Hinh 1-1

Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh

Bản sao của Hinh 1-2

Các đại biểu và học viên tham dự Lễ Khai giảng theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội

Bản sao của Hinh 2-1

Chuyên viên Nguyễn Huyền Chi, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng  giới thiệu lý do và chương trình khai giảng

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.