Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Huyện và tương đương khóa I năm 2021

Thực hiện Quyết định số 1670/QĐ-HCQG, ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa I/2021 theo loại hình từ xa tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phân viện đã trang trọng tổ chức Lễ khai giảng vào lúc 8 giờ, ngày 26 tháng 6 năm 2021.

Dự Lễ khai giảng có TS. Hà Quang Thanh – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, ThS. Đỗ Khánh Phương – chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng cùng 37 học viên.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, TS. Nguyễn Thế Tài công bố các Quyết định liên quan đến lớp học.

IMG_5431

TS. Nguyễn Thế Tài công bố Quyết định mở lớp

Phát biểu tại Lễ khai giảng khóa học, TS. Hà Quang Thanh hoan nghênh 37 học viên đã sắp xếp thời gian, công việc để tham gia lớp học, đồng thời nêu rõ mục đích, yêu cầu của khóa học là nâng cao năng lực quản lý nhà nước của nguồn nhân lực cấp huyện với ba trụ cột chính đó là kiến thức, kỹ năng và thái độ. Ngoài việc học trên lớp, học viên cần tự nghiên cứu thêm các tài liệu và tình huống thực tế để làm rõ hơn các nội dung trong chương trình bồi dưỡng. Như vậy, mỗi học viên cần phải có sự tiếp cận phù hợp và thái độ học tập nghiêm túc nhằm đạt yêu cầu của khóa học. Phân viện luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học viên học tập, nghiên cứu để kết thúc khóa học với kết quả tốt nhất.

IMG_5434TS. Hà Quang Thanh phát biểu   

Lễ khai giảng diễn ra nghiêm túc trong không khí phẩn khởi. Ngay sau đó, học viên bắt đầu việc học tập với các chuyên đề theo Kế hoạch đã được lãnh đạo Học viện phê duyệt./.

Một số hình ảnh Lễ khai giảng:

IMG_5419

ThS. Đỗ Khánh Phương tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

IMG_5425

Quang cảnh Lễ khai giảng

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.