Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 2 năm 2023

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, chiều ngày 06/3/2023 Học viện Hành chính Quốc gia trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khóa 2/2023 theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp với hai điểm cầu tại Hà Nội và tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự Lễ khai giảng, về phía Học viện tại Hà Nội có ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng; về phía Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh có TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng (trước ngày 18/01/2023); ThS. Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng (trước ngày 18/01/2023); chuyên viên quản lý Lớp cùng các học viên của Lớp bồi dưỡng.

Khóa bồi dưỡng kéo dài trong 8 tuần. Học viên sẽ nghiên cứu, học tập 27 chuyên đề và 06 chuyên đề báo cáo; sau đó đi thực tế, làm bài kiểm tra, viết đề án cuối khóa.

Một số hình ảnh buổi Lễ tại Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh

Bản sao của 3

Bản sao của 2

Bản sao của 1

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

Comments are closed.