Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa I, khóa II năm 2021

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đồng thời chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19, vào lúc 8 giờ ngày 03/7/2021, tại phòng 209  – nhà A, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa I, khóa II năm 2021.

Dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, ThS. Hoàng Hồng Nhung – chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng cùng 140 học viên.

IMG_5442

TS. Nguyễn Thế Tài phát biểu

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, TS. Nguyễn Thế Tài công bố Quyết định số 1678/QĐ-HCQG, ngày 28/6/2021 về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa I năm 2021 theo hình thức online tại Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang và Quyết định số 1679/QĐ-HCQG, ngày 28/6/2021 về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa II năm 2021 theo hình thức online tại Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang. Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Nguyễn Thế Tài hoan nghênh 140 học viên đã sắp xếp công việc để tham gia lớp bồi dưỡng và khái quát mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung chính của chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

Tiếp theo, ThS. Hoàng Hồng Nhung đã phổ biến Quy chế học tập của lớp bồi dưỡng và lưu ý học viên thích nghi, chấp hành các quy định khi học  trực tuyến.

Lễ khai giảng diễn ra nghiêm túc trong không khí phẩn khởi. Ngay sau đó, học viên bắt đầu việc học tập với các chuyên đề theo Kế hoạch đã được lãnh đạo Học viện phê duyệt./.

Một số hình ảnh Lễ khai giảng:

IMG_5446

ThS. Hoàng Hồng Nhung phổ biến Quy chế học tập

IMG_5451

Quang cảnh Lễ khai giảng

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

Comments are closed.