Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương khóa I năm 2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 14/3/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương khóa I năm 2023 theo loại hình bồi dưỡng từ xa (online).

Dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng (trước ngày 18/01/2023); TS. Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Bộ môn, Bộ môn Lý luận cơ sở và Nhà nước – Pháp luật (trước ngày 18/01/2023) và chuyên viên quản lý Lớp cùng 43 học viên.

Tại buổi lễ, chuyên viên Hồ Sĩ Hoàng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng (trước ngày 18/01/2023) công bố Quyết định số 367/QĐ-HCQG ngày 09/3/2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương Khóa I năm 2023 theo loại hình bồi dưỡng từ xa (online) tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khóa bồi dưỡng có tổng thời lượng 240 tiết. Học viên sẽ nghiên cứu, học tập 20 chuyên đề giảng dạy, 06 chuyên đề báo cáo, đi thực tế, kiểm tra và viết tiểu luận.

Bản sao của 2

Chuyên viên Hồ Sĩ Hoàng công bố Quyết định mở lớp

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng (trước ngày 18/01/2023) hoan nghênh 43 học viên tham gia lớp học, đồng thời khẳng định mục tiêu của khóa bồi dưỡng là trang bị cập nhật kiến thức kỹ năng cần thiết cho học viên trong công tác quản lý nhà nước, tăng cường hiệu quả công tác và năng lực thực thi công vụ; chuẩn hóa tiêu chuẩn theo ngạch chuyên viên chính. TS. Nguyễn Thế Tài đề nghị học viên thực hiện nghiêm túc lịch học, kỷ luật lớp học, tuân thủ các nguyên tắc ứng xử trên môi trường mạng và chủ động đảm bảo các yêu cầu kết nối trực tuyến trước khi vào lớp học; chủ động nghiên cứu và tham gia thảo luận trao đổi tích cực với giảng viên các nội dung chuyên đề để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đồng thời đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan đến việc quản lý lớp học cần phải theo sát tình hình học tập của Lớp, hỗ trợ tối đa cơ sở vật chất và kỹ thuật để khóa học thành công tốt đẹp.

Bản sao của 3

TS. Nguyễn Thế Tài phát biểu

Đại diện tập thể Lớp, học viên Trần Hoàng Khánh Vân, Phó Trưởng Đại diện, Văn phòng Đại diện phía Nam thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để các học viên tham gia khóa bồi dưỡng, được trang bị cập nhật những kiến thức và kỹ năng có giá trị thực tiễn trong công việc; cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ tích cực học tập các nội dung, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế nhất là các quy tắc liên quan đến giao tiếp tương tác trên môi trường mạng; chủ động tham gia phát biểu và trao đổi với giảng viên các kiến thức và kỹ năng mới nhằm phục vụ tốt nhất công tác tại đơn vị.

Bản sao của 4

Học viên Trần Hoàng Khánh Vân phát biểu

Bản sao của 1Đại biểu và học viên tham gia Lễ khai giảng

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

Comments are closed.