Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương khóa 10 năm 2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 24/4/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương khóa 10 năm 2023 theo loại hình bồi dưỡng từ xa (trực tuyến).

Dự Lễ khai giảng có ThS. Vũ Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Bồi dưỡng; chuyên viên quản lý Lớp cùng 59 học viên.

Tại buổi lễ, chuyên viên Hồ Sĩ Hoàng, Phòng Quản lý Bồi dưỡng công bố Quyết định số 1098/QĐ-HCQG ngày 24/4/2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương Khóa 10 năm 2023 theo loại hình bồi dưỡng từ xa (trực tuyến) tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khóa bồi dưỡng có tổng thời lượng 160 tiết. Học viên sẽ nghiên cứu, học tập 16 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và thực hiện 02 bài kiểm tra.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ThS. Vũ Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Bồi dưỡng hoan nghênh 59 học viên tham gia lớp học và gửi lời chúc các học viên sẽ đạt kết quả cao trong khóa học; nêu rõ mục tiêu của khóa học là đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức kỹ năng cần thiết cho học viên trong công tác quản lý nhà nước, tăng cường hiệu quả và năng lực thực thi công vụ. ThS. Vũ Mạnh Hùng đề nghị học viên thực hiện nghiêm túc lịch học, kỷ luật lớp học, phát huy vai trò chủ động tích cực của người học trên môi trường trực tuyến và ban cán sự lớp cần tích cực phát huy vai trò và phối hợp kết nối với chuyên viên quản lý lớp về mọi mặt của lớp học; đồng thời yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan đến việc quản lý lớp học cần phải theo sát tình hình học tập, hỗ trợ tối đa cơ sở vật chất và kỹ thuật để khóa học thành công tốt đẹp.

3

ThS. Vũ Mạnh Hùng phát biểu

Đại diện tập thể Lớp, học viên Trần Trung Ninh phát biểu gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Phân viện tại TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để các học viên tham gia khóa bồi dưỡng, được trang bị cập nhật những kiến thức và kỹ năng có giá trị thực tiễn trong công việc; gửi lời cảm ơn các đơn vị, địa phương nơi học viên công tác đã tạo điều kiện cho các học viên được tham gia lớp học; cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ tích cực học tập các nội dung chuyên đề, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế; xây dựng tập thể lớp đoàn kết hợp tác; sắp xếp thời gian đảm bảo vừa hoàn thành nhiệm vụ công tác vừa hoàn thành nhiệm vụ học tập với kết quả cao.

4

Học viên Trần Trung Ninh phát biểu

2

Chuyên viên Hồ Sĩ Hoàng công bố Quyết định tổ chức lớp

5

Đại biểu và học viên tham gia Lễ khai giảng

Tin bài: Phân viện HVHCQG tại TP.HCM

Comments are closed.