Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương khóa I năm 2023 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều ngày 09/02/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương khóa I năm 2023 theo loại hình bồi dưỡng từ xa (online).

Dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng; chuyên viên quản lý lớp cùng 60 học viên.

Tại buổi lễ, chuyên viên Hồ Sỹ Hoàng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng công bố Quyết định số 139/QĐ-HCQG ngày 08/02/2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương khóa I năm 2023 theo loại hình bồi dưỡng từ xa (online) tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Khóa bồi dưỡng có tổng thời lượng 160 tiết. Học viên sẽ nghiên cứu, học tập 16 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo, đi thực tế, làm 02 bài kiểm tra.

Bản sao của 2-1

Chuyên viên Hồ Sỹ Hoàng công bố quyết định mở lớp

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Nguyễn Thế Tài, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng hoan nghênh 60 học viên tham gia lớp học, đồng thời khẳng định mục tiêu của khóa bồi dưỡng là trang bị cập nhật kiến thức kỹ năng cần thiết cho học viên trong công tác quản lý nhà nước, tăng cường hiệu quả thực thi công vụ trong vai trò chuyên viên.  TS. Nguyễn Thế Tài nhấn mạnh đây là khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương theo chương trình mới với nhiều chuyên đề kỹ năng thiết thực được giảng dạy trong chương trình như Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ, Kỹ năng làm việc trong môi trường số,… rất có giá trị và bổ ích. TS. Nguyễn Thế Tài đề nghị học viên thực hiện nghiêm túc lịch học, kỷ luật lớp học, tuân thủ các quy tắc ứng xử trên môi trường mạng; chủ động nghiên cứu và tham gia thảo luận trao đổi tích cực với giảng viên các nội dung chuyên đề để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đồng thời đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan đến việc quản lý lớp học cần phải theo sát tình hình học tập của Lớp, hỗ trợ tối đa cơ sở vật chất và kỹ thuật nhất là cần đảm bảo việc kết nối trực tuyến của học viên và giảng viên trong quá trình học tập để khóa học thành công tốt đẹp.

Bản sao của 2-2

TS. Nguyễn Thế Tài phát biểu

Đại diện tập thể Lớp, học viên Hà Phúc Huân, Kế toán trưởng Nhà khách T.78, Cục Quản trị T.78, Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để các học viên tham gia khóa bồi dưỡng và cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ tích cực học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, chủ động tham gia phát biểu và trao đổi với giảng viên trong quá trình học tập để lớp học đạt kết quả như mong đợi.

Bản sao của 2-3

Học viên Hà Phúc Huân phát biểu

Một số hình ảnh buổi Lễ:

Bản sao của 1-2

Bản sao của 1-1

Đại biểu và học viên tham gia Lễ khai giảng

Tin bài: Phòng NN-TH và TT-TV

 

 

Comments are closed.